„Egyszer volt Tompán kutyavásár”… (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0011)

„Egyszer volt Tompán kutyavásár”… címmel táboroztak Tompán a cserkész parkban három település –Balotaszállás, Kelebia és Tompa felső tagozatos gyerekei a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0001 pályázati támogatás keretéből.

A civilizációból nomád körülmények közé, önellátásba lépni  nem kis bátorságot igényelt, de  sikerült  helytállniuk. A telefonok csak esténként kerültek elő, amikor lejelentkeztek otthon a „túlélők”.

A színes programok mellett  idő sem lett volna gombokat nyomogatni, mert a résztvevők egy időutazás révén egyik pillanatról a másikra Mátyás király udvarában találták magukat, aki éppen felvételt hirdetett nagyreményű ifjak számára, akik nemesi babérokra pályáztak. „Egyszer volt Tompán kutyavásár”… (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0011) bővebben…

Oktatási ösztöndíj pályázat

Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete az oktatási ösztöndíjról szóló 13/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete alapján oktatási ösztöndíj pályázatot, a felsőoktatásban tanulók ösztöndíjáról szóló 12/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete alapján felsőoktatási ösztöndíj pályázatot hirdet a közép- és felsőoktatásban tanulók részére a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan.

Az ösztöndíj iránti kérelem 2020. szeptember 30-ig nyújtható be az Önkormányzati Hivatalban.

FELTÉTEL: 9-12. évfolyamon legalább 4,0-es előző tanévi;  felsőoktatásban ill. 13. és 14. évfolyamon 3,51-es előző (fél)éves tanulmányi átlag (felvételt nyert pályázó esetén középiskolai 4,0 átlag).

Kérelemhez mellékelni kell (kérelem minta megtalálható a www.zsana.hu honlapon, a Letöltések menüpont alatt):

  • A tanuló/hallgató tárgy (fél)évre szóló iskolalátogatási/jogviszony igazolását,
  • Előző tanévi, felsőoktatásban előző félévi bizonyítvány, index másolatát,
  • A tanuló lakcímkártya másolatát,
  • Számlaszámot, amelyre a megállapított támogatás utalását kérik.

A kérelmet csak a mellékleteivel együtt tudjuk befogadni.

18 év alatti tanulók részére a támogatást a szülő igényelheti, a tanuló személyes adatainak, számított tanulmányi átlagának feltüntetésével.

A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület dönt a soron következő ülésén, melyről a határozat kivonatának megküldésével értesítjük a kérelmezőt.

Összege 2020. évben:
–  középiskola:  5.000 Ft/hó
– felsőoktatás: 10.000 Ft/hó.

Beiskolázás költségeinek támogatása

Zsana Önkormányzata képviselő- testülete a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2018. (X.31.) számú önkormányzatai rendelete és a költségvetési rendelete alapján a zsanai lakos szülőt, illetve nagykorú tanulót a nappali tagozaton közép- vagy felsőfokú iskolai tanulmányokat – első alapképzésben – folytató gyermekre és fiatalra tekintettel, a beiskolázás költségeinek támogatására 10 000.-Ft összegű vásárlási utalványt biztosít az alábbi feltételek mellett:

  • állandó zsanai lakcím mellett életvitelszerű itt tartózkodás
  • iskolalátogatási igazolás
  • nyilatkozat, hogy az első közép- vagy felsőfokú alapképzésben részesül ( önkormányzatban átvehető, vagy a honlapról letölthető)

A támogatáshoz szükséges dokumentumokat legkésőbb 2020. szeptember 18. (péntek) napjáig kell benyújtani az Önkormányzati Hivatalban.

A jelenlegi járványhelyzetre tekintettel kérjük időben gondoskodjanak az iskolalátogatási igazolások beszerzéséről.

A jogosultság fennállása esetén az utalvány előreláthatólag 2020. október 12-13-14-én (hétfő-kedd-szerda) 9-15 óráig átvehetőek az Önkormányzati Hivatal pénztárában.

Amennyiben személyesen nem áll módjában felvenni az utalványt, úgy azt kizárólag írásban meghatalmazott személy veheti fel.

Nyilatkozat