Képviselőjelöltek szavazólapon történő megjelenési sorrendje

A Zsanai Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva meghozta az alábbi határozatot. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13-i választásán Zsana községben egyéni listás jelöltek szavazólapon történő megjelenési sorrendjét az alábbiak szerint sorsolta ki.

23/2019 HVB képviselő jelölt sorsolás
24/2019 HVB polgármester jelölt sorsolás

Ösztöndíj tájékoztató

Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete az oktatási ösztöndíjról szóló 13/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete alapján oktatási ösztöndíj pályázatot, a felsőoktatásban tanulók ösztöndíjáról szóló 12/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete alapján felsőoktatási ösztöndíj pályázatot hirdet a közép- és felsőoktatásban tanulók részére a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan.

Ösztöndíj tájékoztató bővebben…

Felhívás településképi rendelettel kapcsolatos egyeztetési eljárásról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településképi rendelet illetve azok módosításának jóváhagyását megelőzően egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

TKR tervezet partneri hirdetmeny
Zsana TK rendelet véleményezésre

FELHÍVÁS A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról

Zsana településfejlesztési koncepciójáról, településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatáról és módosításáról és településképi rendeletének készítéséről az Eljr. rendelkezései és Zsana Önkormányzata Képviselő-testületének településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet alapján a partnereket tájékoztatom és 2019. május 23-án 13.00 órakor a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalótermében (6411 Zsana, Kossuth u. 3.) tartandó lakossági fórumon ismertetem.
Hírdetmény
Rendelet