KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00241 számú projekt “Balotaszállás Községi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása”

A kedvezményezett neve: Balotaszállás Községi Önkormányzat

A projekt címe: Balotaszállás Községi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása

A szerződött támogatás összege: 6.000.000,- Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A közigazgatás- és Közszolgáltatási -fejlesztés Opertív Program keretén belül a Miniszterelnökség, mint támogató Balotaszállás Községi Önkormányzat ( mint gesztor önkormányzat) által benyújtott KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-00241 „Balotaszállás Községi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása „  projekt tekintetében benyújtott kérelmét  támogatásra alkalmasnak minősítette.

A Projekt megvalósításának kezdete: 2016.10.03.

A Projekt költségek elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014.01.01.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.06.30.

A projekt  uniós támogatással a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A támogató a projektet 100%-os támogatási intenzitással az Európai Strukturális és Beruházási Alapból  és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában finanszírozza.

A program fő célja segíteni a ASP rendszerhez való csatlakozást és annak feltételeit megteremteni Balotaszállás Községi Önkormányzat és Intézményei, valamint Zsana Önkormányzata és Intézményei részére.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-a értelmében a helyi önkormányzatnak – egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása céljából – csatlakoznia kell a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (azaz az önkormányzati ASP rendszerhez).

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet szerint Balotaszállási Községi Önkormányzatának  és Zsana Önkormányzatának  2017. január 1-jétől csatlakoznia kell a fenti rendszerhez.

A program eredményeként beszerzése kerülnek az alábbi eszközök: 2 db RACK szekrény, 2 db szünetmentes tápegység. 2 db Switch. 7 db MS Windows környezetű munkaállomás. 4 db kártva olvasó. 1 db multifunkciós nyomatkészítő alapkonfiguráció 2., 1 db multifunkciós nyomatkészítő alapkonfiguráció 1. Mivel a feladatellátás fizikailag két helyen történik (Balotaszállás Községi Önkormányzat, és Zsana Önkormányzata), ezért volt szükség arra, hogy az informatikai hálózati eszközökből legalább 2 db kerüljön beszerzésre.

A projekt keretében megtörténik az Önkormányzat által letesztelt, élesített keretrendszer és szakrendszeri csatlakozás, adatátadási folyamata. A rendszer bevezetése során elengedhetetlen a megfelelő minőségű és tervszerűen végrehajtott tesztelés, valamint élesítés. A kialakított módszertan és ütemezés szerinti végrehajtás eredményeként az egyes szakrendszerek az elvárásokhoz igazított módon történő használata fokozatosan valósul meg, és ezáltal az egyes ASP szakrendszerek a Hivatal működési mechanizmusaiba történő beillesztése  történik meg. A teszteléshez és élesítéshez szükséges adatátadások az ASP Központ és a Magyar Államkincstár által  meghatározott módszertanhoz igazított módon kerülnek végrehajtásra. Nagy hangsúlyt fektetünk a megfelelő módon történő dokumentáltságra, amely egy optimális és hatékony rendszerbevezetés alapja. Ennek során teszt forgatókönyv készül, jegyzői jóváhagyó nyilatkozat kerül kiadásra az éles migráció végrehajtásáról. Megtörténik a rendszerek élesítése, tesztelési jegyzőkönyvek rögzítése, és a Kincstárral megkötésre kerül a Szolgáltatási Szerződés.

Megtörténik a megfelelő minőségű, átadható adatállomány, sikeres migrációja/adatbetöltése az egyes szakrendszerek tekintetében. Az adatmigráció során megtörténik az egyes szakrendszerek központilag meghatározott módszertan szerinti tisztítása, majd betöltése/feltöltése. Ennek során az adatmigráció kiterjed a következő szakrendszerek adataira: törzsadatok, iratkezelési adatok, gazdálkodási adatok, adó szakrendszer adatai, ipar- és kereskedelmi rendszer adatai, ingatlanvagyon-kataszter rendszer adatai. A migráció megvalósítását igazoló és alátámasztó dokumentumok kerülnek rögzítésre. Ilyen dokumentumok a migrációs forgatókönyv, adattisztítási dokumentáció, migrációs jegyzőkönyv, továbbá jegyzői nyilatkozat a migráció megkezdéséről, illetve sikerességéről. Az elvégzett migráció eredményeként az egyes szakrendszerekben felöltésre/betöltésre kerülnek azok a szakrendszeri adatok, amelyek az ASP rendszer használatának alapjaként tudnak a későbbiekben szolgálni.

Módosított, illetve új szabályzatok és/vagy önkormányzati rendeletek megnevezésű projekttevékenység keretében sor kerül az Informatikai Biztonsági Szabályzat és az Iratkezelési szabályzat elkészítésére, valamint  az ASP bevezetése miatt módosításra kerül a számviteli politikai és kapcsolódó szabályzatok. A projektmenedzsmenti, a migrációs, illetve adatbetöltési és rendszer tesztelési feladatokat a Hivatal dolgozói végzik.