Szervezeti, személyzeti adatok – ADY – Zsana

Szervezeti, személyzeti adatok – ADY

 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Megnevezés: Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár

Székhely : 6411 Zsana, Ady Endre utca 2. sz
Postacím : 6411 Zsana, Ady Endre utca 2. sz
Központi telefonszám : +36 77 /490-135

Telefaxszám:
Központi elektronikus levélcím:  zsmuvhaz@gmail.com

Honlap: –
Ügyfélszolgálatának elérhetősége: nincs

Az ügyfélfogadás rendje/ nyitva tartás :

hétfő               7:30-17:00

kedd               7:30-17:00

szerda             7:30-20:00

csütörtök         7:30-17:00

péntek             7:30-17:00

szombat          igény szerint

vasárnap        szünnap

 1. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Paplógó Irén
művelődési ház és könyvtár vezető

elérhető: telefon: 77 / 490-135

email: zsmuvhaz@gmail.com

 1. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

Paplógó Irén
művelődési ház és könyvtár vezető

elérhető: telefon: 77 / 490-135

email: zsmuvhaz@gmail.com

 1. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető(k) és neve

(nincs ilyen személy)

 1. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

(nincs testületi szerv)

 1. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 1. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye.

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

nincs

 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Megnevezése: Zsana Önkormányzata

Székhely : 6411 Zsana, Kossuth utca 3.
Postacím : 6411 Zsana, Kossuth utca 3..
Központi telefonszám : +36 77 /590-055
Faxszám : +36 77 / 590-055
Központi elektronikus levélcím : zsana@zsana.hu
A honlap URL-je : https://www.zsana.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége : +36 77 / 590-055