Gazdálkodási adatok – Önkormányzat – Zsana

Gazdálkodási adatok – Önkormányzat

  1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról –a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolók

Az Önkormányzat elemi költségvetése és zárszámadása innen letölthető: njt.hu

  1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

2017. évi adatok

Név Létszámadat Személyi juttatás
Zsana Önkormányzata 19,25 fő 34.668 E Ft
Balotaszállási Közös Önk. Hivatal 13,48 fő 42.892 E Ft
Nyugalom Idősek Otthona 22 fő 64.950 E Ft
Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 6 fő 24.798 E Ft
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 1,8 fő   5.261 E Ft

2018. évi adatok

Név Létszámadat Személyi juttatás
Zsana Önkormányzata 16,35 fő 38.933 E Ft
Balotaszállási Közös Önk. Hivatal 13,48 fő 42.892 E Ft
Nyugalom Idősek Otthona 22 fő 66.562 E Ft
Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 6 fő 28.632 E Ft
Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtár 1,8 fő   6.441 E Ft

 

  1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

Önkormányzat által nyújtott támogatás 2015. évben:

A támogatást igénylő neve Támogatás célja Megvalósítás helye Támogatás összege
Kiskunhalasi Birkózó Club Zsanai birkózók támogatása Zsana és országos 300 000 Ft
II. Rákóczi ferenc Mezőgazd-i. Szakközépiskoláért Alapítvány 42. Rákóczi Kupa Nemzetközi Teremlabdarúgó Torna támogatása Kiskunhalas 200 000 Ft
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Zsanai csoportja Működési költségek Zsana 350 000 Ft
Ande Consulting Hungary Kft XIV. Zsanai díjugrató lovas verseny Zsana 800 000 Ft
Péter Dávid gyorskorcsolya vásárlás olimpiai szerepléshez 80 000 Ft
Kántor András Veteránautósok és Motorosok Kiskunhalasi Egyesülete Rendezvénytámogatás (XXII. Kántor András emléktúra) Kiskunhalas 100 000 Ft
Zsanai Lovas Egyesület Fogathajtó verseny rendezése Zsana 600 000 Ft
Bács-Kiskun Megyei Vadászhölgyek Egyesülete Természettábor Zsana 189 000 Ft
Zsanai Vadásztársaság vadászház felújítása Zsana 1 400 000 Ft

Önkormányzat által nyújtott támogatás 2016. évben:

A támogatást igénylő neve Támogatás célja Megvalósítás helye Támogatás összege
II. Rákóczi ferenc Mezőgazd-i. Szakközépiskoláért Alapítvány 43. Rákóczi Kupa Nemzetközi Teremlabdarúgó Torna támogatása Kiskunhalas 200 000 Ft
SUNWO Zrt XXIII. Nemzetközi Energia Innovációs Fórumon való megjelenés biztosítása Visegrád 100 000 Ft
Kiskunhalasi Birkózó Club Zsanai birkózók támogatása Zsana és országos 300 000 Ft
Kiskunhalasi Birkózó Club Zsanai birkózók felszerelés vásárlás Zsana és országos 200 000 Ft
Római Katolikus Főplébánia Zsanai templom felújítása Zsana 9 500 000 Ft
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Zsanai csoportja Működési költségek Zsana 200 000 Ft
ANC Group Zrt XV. Zsanai díjugrató lovas verseny Zsana 800 000 Ft
Kántor András Veteránautósok és Motorosok Kiskunhalasi Egyesülete Rendezvénytámogatás (XXIII. Kántor András emléktúra) Kiskunhalas 100 000 Ft
Zöldsport Klub Kiskunhalas Musical ősbemutató támogatása Kiskunhalas 150 000 Ft
Kiskunhalasi Birkózó Club Felhő Viktoria Eb szereplés Stockholm 300 000 Ft
Bács-Kiskun Megyei Vadászhölgyek Egyesülete Természettábor Zsana 158 020 Ft
Zsanai Lovas Egyesület Fogathajtó verseny rendezése Zsana 460 000 Ft

Önkormányzat által nyújtott támogatás 2017. évben:

A támogatást igénylő neve Támogatás célja Megvalósítás helye Támogatás összege
II. Rákóczi ferenc Mezőgazd-i. Szakközépiskoláért Alapítvány 44. Rákóczi Kupa Nemzetközi Teremlabdarúgó Torna támogatása Kiskunhalas 50 000 Ft
Kiskunhalasi Birkózó Club Zsanai birkózók támogatása Zsana és országos 250 000 Ft
Kiskunhalasi Birkózó Club Zsanai birkózók támogatása Zsana és országos 250 000 Ft
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Zsanai csoportja Működési költségek Zsana 200 000 Ft
Zsanai Lovas Egyesület Fogathajtó verseny rendezése Zsana 460 000 Ft
Zsanai Polgárőr Egyesület Működési költségek Zsana 350 000 Ft
Zsanai Lovas Sport Klub díjugrató verseny, lovagoltatás Zsana 1 000 000 Ft
Kántor András Veteránautósok és Motorosok Kiskunhalasi Egyesülete Rendezvénytámogatás (XXIV. Kántor András emléktúra) Kiskunhalas 100 000 Ft

Önkormányzat által nyújtott támogatás 2018. évben:

A támogatást igénylő neve Támogatás célja Megvalósítás helye Támogatás összege
II. Rákóczi ferenc Mezőgazd-i. Szakközépiskoláért Alapítvány 45. Rákóczi Kupa Nemzetközi Teremlabdarúgó Torna támogatása Kiskunhalas 50 000 Ft
Kiskunhalasi Birkózó Club Hazai és nemzetközi versenyeztetés költségei Hazai, nemzetközi verseny helyszínek 500 000 Ft
Zsanai Lovas Sport Klub XVII. Zsanai díjugrató verseny Zsana 1 150 000 Ft
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Zsanai csoportja Működési költségek Zsana 250 000 Ft
Zsanai Vadásztársaság működési költségek Zsana 300 000 Ft
Kántor András Veteránautósok és Motorosok Kiskunhalasi Egyesülete Rendezvénytámogatás (XXV. Kántor András emléktúra) Kiskunhalas 50 000 Ft
Felhő Viktória Edzőtábor részvételi támogatás USA 100 000 Ft
Zsanai Polgárőr Egyesület Működési költségek Zsana 350 000 Ft
Zsanai Lovas Sport Klub Iskolai lovagoltatás Zsana 350 000 Ft

 

  1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

2014

Szerződés megnevezése Sz. tárgya  Felek Értéke Ideje
Vállalkozási szerződés Dulóutak felújítása, karbantartása Hudicsek Fuvarozó, Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft 20.002.500+ ÁFA 2014.07.29.-2014.11.30.
Szerződés Hatástanulmány készítése új utca és 28 telek kialakításához Flamex Szolgáltató és Kereskedelmi Bt 5.990.000+

ÁFA

2014.07.29.-2014.12.22.
Szerződés Hatástanulmány készítése 2 x 375 kWp kapacitású napelemes kiserőmű megvalósításához Flamex Szolgáltató és Kereskedelmi Bt 6.000.000+

ÁFA

2014.07.29.-2014.08.25.
Szerződés Napelem rendszer telepítése szennyvíztelepre KEOP-2012-4.10.0/A 3COMM Line Távközlési  Építő és Szolg Kft 38.100.000+ ÁFA 2013.02.17-2014.03.06
Szerződés Autóbusz vásárlás Kb Autoteam Kft 13.660.802+ ÁFA 2013.09.09-2014.03.06
Vállalkozási szerződés Villany nélküli tanyák ellátása napelemekkel III. ütem TP-1-2013-3235 HungaroSun Szolgáltató és Kereskedelmi Bt 14.079.625+ ÁFA 2014.02.17.-2014.04.15.
Szerződés zsanai 0158/36 hrsz ingatlan vásárlása Sugar-Trade Kft 20.000.000 2014.10.10

 

2015

Szerződés megnevezése Sz. tárgya Felek Értéke Ideje
Adásvételi szerződés Hidraulikus sövénynyíró munkagép Umwelt Kft 6.355.000+ ÁFA 2015.06.29.-2015.08.31.
Vállalkozási szerződés LED-es közvilágítási rendszer terveztetése, engedélyeztetése és kiépítése Zsana belterületen (60db) Délakku Kft 7.479.000+ ÁFA 2015.05.15.-2015.10.30.
Adásvételi szerződés Fiat Ducato MJet gépjármű beszerzése Darányi Ignácz terv KB Autoteam Kft 7.272.470+ ÁFA 2015.10.14

 

2016

Szerződés megnevezése Sz. tárgya Felek Értéke Ideje

2017

Szerződés megnevezése Sz. tárgya  Felek Értéke Ideje
Vállalkozási szerződés „Zsana ipari övezetben 0158/9 és 0158/7 hrsz. számú mezőgazdasági út építése TOP-1.1.1-15) Mumgép Kft 34.606.697+

ÁFA

2017.12.19.-2018.04.26.
Vállalkozási szerződés „Zsana ipari övezetben ingatlanok, lakóingatlanok, ipari létesítmények vízellátása közüzemi hálózatról TOP-1.1.1-15) Roading Építőipari Kft 15.654.741+

ÁFA

2017.12.19.-2018.04.26.

2018

Szerződés megnevezése Sz. tárgya  Felek Értéke Ideje
Adásvételi szerződés 1 db MUMGÉP FG 200 tip függesztett gréder, 1 db AGREX XDA 750 tip. függesztett szóró gép Umwelt Kft 7.075.000+ ÁFA 2018.05.10.-2018.06.10.

 

  1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

  1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

  1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések a Pályázatok menüben találhatók.

  1. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzési terv

2018. évi közbeszerzési terv elérhető innen

2019. évi közbeszerzési terv elérhető innen

2020. évi közbeszerzési terv elérhető innen

Statisztikai összegzés:

2018. évi statisztikai összegzés elérhető innen

További közbeszerzési dokumentumok a Pályázatok menüben találhatók.