Szervezeti, személyzeti adatok – OVI – Zsana

Szervezeti, személyzeti adatok – OVI

 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Megnevezés: Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde

Székhely : 6411 Zsana, Béke utca 1. sz.
Postacím : 6411 Zsana, Béke utca 1. sz..
Központi telefonszám : +36 77 /490-136

Telefaxszám:
Központi elektronikus levélcím :  zsanaovi@gmail.com

Honlap: www.zsanaovi.hu
Ügyfélszolgálatának elérhetősége: +36 77 /490-136

Az ügyfélfogadás rendje : előre egyeztetett időpontban

 1. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Erdősné Benedek Éva Orsolya
óvodavezető

elérhető: telefon: 77 / 490-136
email: zsanaovi@gmail.comóvodavezető helyettesítési rendje : Szervezeti és Működési Szabályzatban szabályozva

Szervezeti struktúra: Szervezeti és Működési Szabályzatban

 1. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

Erdősné Benedek Éva Orsolya
óvodavezető

elérhető: telefon: 77 / 490-136
email: zsanaovi@gmail.com

 1. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető(k) és neve

(nincs ilyen személy)

 1. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Óvodapedagógusok száma:        2 fő

Iskolai végzettségük, szakképzettségük:

 • 1 fő főiskolai végzettségű, szakvizsgázott óvodapedagógus (közoktatási vezető)
 • 1 fő főiskolai végzettségű, óvodapedagógus

 

A pedagógiai munkát közvetlenül segítők száma:              3 fő

 • 3 fő középfokú végzettségű
  Név beosztás elérhetőség
Óvodapedagógus
1 Erdősné Benedek Éva Orsolya intézményvezető

óvodapedagógus

77 / 490-136
70 / 777-6585
2 Visnyeiné Fődi Irén Óvodapedagógus
Pedagógiai munkát segítők
1 Kószóné Fekete Veronika dajka 77 / 490-136
70 / 777-6585
2 Pappné Sisák Edit dajka

Bölcsődei gondozók

  Név beosztás elérhetőség
Óvodapedagógus
1 Lentner Jánosné bölcsődei szakmai vezető bölcsődei kisgyermek nevelő 77 / 490-136
70 / 777-6585
Pedagógiai munkát segítők
1 Talabér Margit bölcsődei dajka 77 / 490-136
70 / 777-6585
2 Pappné Sisák Edit bölcsődei dajka

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 1. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye.

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

nincs

 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Megnevezése: Zsana önkormányzata

Székhely : 6411 Zsana, Kossuth utca 3. sz.
Postacím : 6411 Zsana, Kossuth utca 3. sz.

Központi telefonszám : +36 77 /590-055
Faxszám : +36 77 / 590-055

Központi elektronikus levélcím : zsana@zsana.hu
A honlap URL-je : https://www.zsana.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége : +36 77 / 590-055