TOP-5.3.1-16-BK1-1017-00011 Lokális identitás és helyi közösségfejlesztés – Zsana

TOP-5.3.1-16-BK1-1017-00011 Lokális identitás és helyi közösségfejlesztés

Lokális identitásépítés és helyi közösségfejlesztés – A helyi identitás és kohézió erősítése

Kedvezményezett neve: Tompa Város Önkormányzata

Konzorciumi tagok:
Balotaszállás Község Önkormányzata
Kisszállás Község Önkormányzata
Kunfehértó Község Önkormányzata
Zsana Község Önkormányzata
Kelebia Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve: Lokális identitásépítés és helyi közösségfejlesztés

kódszáma TOP-5.3.1-16

Projekt címe: A helyi identitás és kohézió erősítése

Azonosító száma: TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0011

Szerződött támogatás összege: 44 129 478 Ft

Szerződött támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt tartalmának rövid bemutatása: ” A projekt legfőbb célkitűzése, hogy a konzorciumot alkotó településeken olyan önszerveződő közösségek alakuljanak ki, amelyek a későbbiek során finanszírozási források nélkül képesek önállóan is fennmaradni, erősödjön a helyi identitás és a társadalmi kohézió.

A fő célkitűzések keresztül az alábbi részcélok is megvalósíthatók:

    • a helyi identitás megerősítésével és az aktív közösségi léttel csökkenteni az elvándorlást,
    • az eddig rejtett, közösség számára nem elérhető, de a közösség tagjainál „megbújó” hagyományok, kulturális, természeti, gazdasági, szakmai tudást igénylő értékek feltárása, integrálva a jelenleg a birtokunkban lévő tudással, annak érdekében, hogy a közösség látható értékei minél gazdagabbá váljanak.
    • a jelenlegi civil aktivitás megerősítése a projekt keretében foglalkoztatott szakemberek munkája által, valamint a helyi lakosok aktivitásának növelésén keresztül,
    • a települések között már meglévő kapcsolatok erősítése a további, a település lakosai közötti kulturális és gazdasági együttműködések létrejövetelének érdekében.

Projekt fizikai befejezésének időpontja: 2022. június 30.

———–

Kérdőív a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00011 azonosítószámú pályázati program megvalósításának elősegítésére.


Az ÖN válasza hozzájárul települése közösségfejlesztéséhez, a projekt során megvalósításra kerülő tevékenységek előkészítéséhez.

A projekt: a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága, mint Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-5.3.1-16 jelű, A helyi identitás és kohézió erősítése tárgyú felhívást tett közzé. A Támogató támogatási döntése szerint a 6 település összefogásával (Tompa, Balotaszállás, Kunfehértó, Zsana, Kelebia és Kisszállás) megvalósuló projekt 44.129.478 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A konzorcium vezetője Tompa Város Önkormányzata.
A kérdőív kizárólag a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-00011 azonosítószámú pályázati program megvalósításának elősegítésére készült.

A kérdőív kitöltése önkéntes és név nélkül történik. A kiértékelésük során kapott eredmények, információk jelen pályázati program keretében, a pályázat céljainak megvalósítása érdekében kerülnek felhasználásra.

Válaszait kérjük aláhúzással vagy X-szel jelölje!

Közösségi Felmérés Kérdőív Zsana

Vagy töltse ki elektronikusan
http://zsana.hu/poll/kozossegi-felmeres-kerdoiv/

——–

EGYSZER VOLT TOMPÁN KUTYAVÁSÁR”… (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0011)

„Egyszer volt Tompán kutyavásár”… címmel táboroztak Tompán a cserkész parkban három település –Balotaszállás, Kelebia és Tompa felső tagozatos gyerekei a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0001 pályázati támogatás keretéből.

A civilizációból nomád körülmények közé, önellátásba lépni  nem kis bátorságot igényelt, de  sikerült  helytállniuk. A telefonok csak esténként kerültek elő, amikor lejelentkeztek otthon a „túlélők”.

A színes programok mellett  idő sem lett volna gombokat nyomogatni, mert a résztvevők egy időutazás révén egyik pillanatról a másikra Mátyás király udvarában találták magukat, aki éppen felvételt hirdetett nagyreményű ifjak számára, akik nemesi babérokra pályáztak.

A „kiképzés” során elmélyedtek a magyarság kultúrájának értékeiben. Megismerkedtek a baranta harcművészet   testet, lelket kiművelő tudományával, az ősi magyar rovásírással, a magyar nyelv páratlanul gazdag kifejező erejével, képi tartalmával, szógyökeivel, -bokraival. Jártasságot szereztek a néptáncban, különféle kézműves tevékenységekben, volt lovaglás, íjászat és kardvívás is.

Nyomozós játék keretében gyakorolták a tájékozódást, az önálló feladatvégzést.

Megismerkedtek az életrevaló 7 szokás elemeivel  és az önellátás mikéntjével, mert  Ifjú vitézeink és udvarhölgyeink  kotlában melegítettek vizet maguknak a sajátkezű mosogatáshoz és  fürdéshez.

A tábor harmadik napján a király és királyné látogatott el hozzájuk, akik személyesen foglalkoztak a fiúk és a lányok igazi férfivá, és nővé formálásával.

Esténként  maga Janus Pannónius  vezette a tábortüzeket, ahol énekkel, játékkal vidám tábortűzi tréfákkal múlatták az időt. Itt mutatták be egymásnak  saját településeik jellegzetességeit illetve Mátyás királyról szóló népmeséket adtak elő a csoportok. A tábortüzek után még csillag és üstökös nézésre is kerítettünk időt.

A gyerekek önmaguk kiművelése során talentumokat gyűjtöttek, amelyek számának gyarapodása visszatükrözte fejlődésüket.

A tábor végén próbát tettek az elsajátított tudományokból, – még  éjszakai bátorságpróba  is volt – amelynek eredményeként mindannyian felvétettek a király nemeseinek sorába. Az erről kiállított passzus természetesen kutyabőrre lett írva.

Az utolsó nap nagy vigassággal zárult.  A délelőtti vásári forgatagban elköltötték a keresett talentumokat, majd néptánc bemutatóval és színi előadással lepték meg a látogatóba érkező szülőket.

Mindezek után haza bocsáttattak, hogy a továbbiakban saját lakóhelyükön munkálkodjanak a köz javára,  és önmaguk legjobb képességei szerint  segédkezzenek a magyar nemzet felvirágoztatásában.

—–

Közösségi eredményeket bemutató akció

Közösségi eredményeket bemutató akció

—–

Közösségi kiállítás

Közösségi kiállítás plakátja

 


Várunk minden kedves érdeklődőt  Esküvőink című kiállításunkra.

 

 

 

 


Elkészült Épített örökségünk kiállítási anyaga, amit a művelődési Házban tekinthetnek meg, miután  a járványügyi helyzet engedi.

 

 

 

 


Adventi szokásainkat bemutató gyűjteményünk a központi parkban látható.

 

Közösségi eredmények bemutatása 2.

2. Közösségi eredményeket bemutató akció
Település Zsana
Mérföldkő sorszáma 6
Mérföldkő elérésének tervezett dátuma 2021. 05 .31  

 

Megvalósítás dátuma 2020.  05. 20
Bemutatót végezte Visnyei Miklós
Résztvevők Online formában elérhető
A projekt által támogatott közösségfejlesztés hatására a következő eredményekről tudunk beszámolni:

A kormányzati döntés miatt a beszámoló időszakára vonatkozó hónapokban a közösségi összejövetelek nem voltak lehetségesek, így az eredmények bemutatása is csak online formában valósulhatott meg.

1.     A pandémiás helyzet miatt a projekt kezdetekor elindított idősek klubját a nyár folyamán újra kellett szervezni, újra kellett mozgósítani a közösséget, ezt a téli lezárás ismét megakasztotta, a 2021-es év új kihívása, hogy harmadszor is sikerül-e a közösséget újra kovácsolni. Erre irányuló kezdeményezés a központi park virágosításában való részvételre való felhívás.

2.     A harmadik hullám szigorításai előtt kiállítást szerveztünk Esküvőink címmel. A szabadtéri esemény nagyobb teret biztosított a biztonságos lebonyolításhoz. Az esemény a katolikus egyház és a NyUSzI Klub tagjainak együttműködésével valósult meg. A templombúcsúhoz kapcsolódóan ünnepelték a településen kerek házassági évfordulót ünneplő párokat, 5-55 éves évfordulóig – 7 pár fogadta el a meghívást. A tagok a házasság könyvekből kikeresték az évfordulós párokat, majd személyesen hívták meg őket. Mindemellett kiállítás és állófogadás várta a résztvevőket. A klub tagjai zsanai házasok esküvői fotóit gyűjtötték össze, majd ezekből családfákat állítottak össze, de nem csak az évfordulót ünneplőkét. Előfordult, hogy egy tablón a dédszülők esküvői képe mellett már az unokáé is ott állt. Az eseményre a zsanai templom kertjében került sor.

3.     Településünk két fiatal családja vállalták, hogy összegyűjtik és feldolgozzák Zsana épített örökségét. A munkálatokban segítségükre volt a NyUSzI klub számos tagja, hiszen ők tudtak mesélni a község épületeiről. A vakfoltokat Czakó Ferenc: Szűkebb hazám Zsana című könyve, a Thorma János Múzeum dolgozói, valamint a településről megjelent, és összegyűjtött napilapok cikkei töltötték ki. A gyűjtés felöleli a község oktatási-egészségügyi-kulturális intézményeinek történetét, az út melletti keresztek és emlékművek létrejöttének mikéntjét. Szó esik a templomunkról, Rózsa Sándor áltat látogatott Kőkúti csárdáról. A kutatás eredményeként 11 tabló készült, ami a művelődési ház folyosóján elhelyezve került elhelyezésre.  Az anyagból képeslapok, és egy rövid összefoglaló készült, amit minden háztartásba eljuttattak.

4.     A téli időszakra tervezett kiállításunk elképzeléseit a vírushelyzet kedvezőtlen alakulása miatt át kellett alakítani. A kivitelező közösség a veszélyeztetett korcsoportba tartozott, így a fizikai megvalósítás a művelődési ház dolgozóira maradt. A szokásaink, hagyományaink összegyűjtését, az oktatási intézményekkel a kapcsolat felvétel azonban ők intézték. Az összefoglaló szöveg és az alkotások december hónapban voltak megtekinthetők a központi parkban. Mivel hivatalos megnyitó és látogatási idő nem volt, így jelenléti ívet sem tudtunk készíteni az érdeklődők körében. Mindezek ellenére azt gondoljuk, hogy a falubeliek többsége látta az anyagot, mivel a kiállítás helyszíne településünk legforgalmasabb pontján volt.