Projekt bemutatása – Zsana

Projekt bemutatása

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 pályázat – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

  1. a Kedvezményezett neve: Zsana Önkormányzata
  2. pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16)
  3. a projekt címe, azonosító száma: Hrsz: 0235/1, 0257 külterületi földút stabilizálása valamint függesztett gréder és tárcsás szóró beszerzése
    Azonosító: 1826187719
  4. a szerződött támogatás összege: 108 109 721 Ft
  5.  a támogatás mértéke (%-ban): 90,00 %
  6.  a projekt tartalmának rövid bemutatása:

Zsana Község Önkormányzata külterületi mezőgazdasági utak stabilizálását végezte el a 0257 helyrajzi számon 1950 m hosszon és a 0235/1 helyrajzi számon 2850 m-es szakaszon. A felújítással a földút melletti tanyák biztonságos elérhetőségét, a mezőgazdasági vállalkozók, őstermelők munkavégzésének megkönnyítését érjük el hosszútávon, költséghatékony módon. A 133 km út karbantartásához függesztett gréder és függesztett szóró beszerzése történt meg. A homokos altalaj ellenére a külterületi földutak járhatósága bizonytalan és nehézkes. A kiterjedt külterülettel és tanyavilággal rendelkező Zsana Község területén a megtervezett két földút jelentős hálózati szerepet tölt be, összefüggő hálózatot alkot. Csatlakozik a belterületi útszakasz meghosszabbításához és a Kiskunhalas Szeged összekötő út jobb oldalához. A hrsz: 0235/1 külterületi út kezdőszelvénye csatlakozik a hrsz: 0231 stabilizált úthoz, mely a belterületi Kossuth Lajos utca meghosszabbítása, így a belterülettel szerves kapcsolata van. A hrsz:0235/1 út teljes hossza: 2801 m, szélessége: 4,0 . A hrsz: 0257 út 0+000 km szelvénye csatlakozik 5408. jelű Kiskunhalas – Szeged összekötő út 17+280 km (17+055) szelvény jobb oldalához. A végszelvény csatlakozik a hrsz:0235/1 úthoz, teljes hossza 1974 m, szélessége 4,0 m.

Az utak karbantartására függesztett gréder (földgyalu) beszerzése történt meg, mely alkalmas a földutak egyenetlenségeinek csökkentésére, útprofil képzésére az állítható rézsűszög által, a padkák lenyesésére így a víz lefolyása biztosítható, mely a problémák jelentős részét okozza. A gépre gumilap szerelhető, mely hótakarításra használható a szilárd burkolatú utakon. A síkosság mentesítésre a beszerzésre kerülő függesztett tárcsás szóró alkalmas. Így az időszakosan megközelíthetetlen tanyák biztonságos ellátására lesz mód. Mindkét függesztett gépegység a meglevő Önkormányzati tulajdonú traktorra felszerelhető, azt saját képzett szakemberünk üzemeltetni tudja.

A kivitelező közbeszerzéssel kerül kiválasztásra ahol azonos műszaki tartalom mellett a leg- alacsonyabb ár döntött.

Projektre vonatkozó kiegészítő információ

Támogatói döntés: 2018.03.23.
Projekt megvalósításának kezdete: 2018.05.10.
Projekt megvalósításának fizikai befejezése: 2019.06.06

Költségek és források bemutatása

Projekt teljes költsége: 126 835 212 Ft
Elnyert támogatás: 108 109 721 Ft
Önerő – Saját forrás: 18 725 491 Ft
Önerő – Egyéb támogatás: 0,00 Ft