Ebtartók, Ebtulajdonosok – Zsana

Ebtartók, Ebtulajdonosok

Amennyiben Ön vagy hozzátartozója nem tart ebet a mellékelt nyilatkozatnak kizárólag az erre szolgáló felső részét kell kitölteni, majd aláírva visszaküldeni.

Felkérem, hogy amennyiben az Ön által Zsanán használt ingatlanon más személy tart ebet ezt a tájékoztatást adja át az eb tartójának!

Továbbá kérjük, hogy amennyiben az eb 2015. január 1-jét követően elhullott abban az esetben is a megfelelő nyilatkozat kitöltése után az adatlapot kitöltve, aláírva visszaküldeni.

EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP LETÖLTÉSE

FELHÍVÁS EBÖSSZEÍRÁSRA

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban Ávt.) 42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési közös önkormányzati hivatal rendelkezésére bocsátani. A 2018. évi ebösszeírás céljából kérem a Zsana Község közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit az „Ebösszeíró adatlap” kitöltésére. Az adatlapot a korábban transzponderrel (mikrochip) ellátott ebek esetén is ki kell tölteni.

Az adatlap leadási határideje: 2018. december 17.

Az adatlap és ez a tájékoztató beszerezhető Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltség adóirodájában 6411 Zsana, Kossuth Lajos u.3. illetve letölthető a www.zsana.hu weboldalról az „Ebösszeírás” menüpontból.

A kitöltött adatlapokat az alábbi módon lehet benyújtani:

– személyesen: Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltség 6411 Zsana,Kossuth Lajos u.3. szám alatti adóirodán

– postai úton: Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltség 6411 Zsana,Kossuth Lajos u.3. címre küldve

– elektronikusan az ado@zsana.hu e-mail címre megküldve

Együttműködésüket és adatszolgáltatásukat köszönöm!

Dr.Horváth-Fodor Judit – jegyző sk.

Tájékoztatás:

Az adatlapot abban az esetben is ki kell tölteni és vissza kell küldeni, ha az ingatlan használója Zsana közigazgatási területén nem tart ebet.

Az adatlapot abban az esetben is ki kell tölteni és vissza kell küldeni, ha Zsana közigazgatási területén 2015. január 1-jét követően az eb elhullott.

Minden ebre külön-külön egy adatlapot kell kitölteni és visszaküldeni.

Az adatlap visszaküldésével a transzponderrel (mikrochip) ellátott és az állatorvosnál korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint a bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát, továbbá azon ingatlanokat ahonnan a határidőre nem érkezett be adatlap, a Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai ellenőrzik.

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010 (II.26.) Kormányrendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket az állatorvossal megjelöltetni.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Kormányrendelet 3. melléklet 1. d) pontjában foglaltak alapján: 30.000 Ft.

Tájékoztatom továbbá, hogy a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet előírása alapján az eb tartója köteles:

– az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvosnak bejelenteni, ha az állata: a három hónapos kort elért, elhullott vagy elkóborolt, vagy új tulajdonoshoz került,

– minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvosnál beoltani az alábbiak szerint: a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, majd az első oltást követően 6 hónapon belül és ezt követően évenként,

– az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, illetve tulajdon átruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének bizonyítása céljából.