Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, a COVID-19 fertőzéssel kapcsolatosan – Zsana

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, a COVID-19 fertőzéssel kapcsolatosan

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a COVID-19 fertőzéssel kapcsolatosan a mai napon rendkívüli intézményvezetői megbeszélést tartottunk a kialakult helyzetről, a kormány intézkedéseiről, és az alábbi  Zsana lakosságát érintő  döntéseket hoztuk:

  • Az általános iskolában a kormány döntésének megfelelően digitális oktatási rend lép életbe március 16. napjától. Az oktatás más munkarendben folyik tovább. Ennek módjáról az iskolák tájékoztatják a tanulókat. A gyermeküknek felügyeletet biztosítani nem tudó szülők részére azt a tankerület megszervezi.
  • A Nyugalom Idősek Otthonában lakók védelmében látogatási tilalom került bevezetésre. Az Intézményt tilos látogatni. További tájékoztatást az Intézmény ad a hozzátartozóknak.
  • A bölcsődei és óvodai  ügyeleti rendben működik további intézkedésig, azzal, hogy az intézmény fokozott higiéniás szabályok bevezetéséről gondoskodik. További tájékoztatást az Intézmény ad a szülők számára.
  • Az önkormányzati gyermekétkeztetés vonatkozásában a bölcsődés gyermekek közül azok számára biztosítjuk a napi négyszeri étkeztetést, akik napközben az intézményben tartózkodnak.
  • Az óvodás gyermekek közül azoknak biztosítjuk a napi háromszori étkezést, akik napközben az intézményben tartózkodnak.
  • A szociális étkeztetés keretében a belterületi és külterületi lakosság számára továbbra is elérhető az étkezés a szokásos rend szerint. A külterületen élők részére a kiszállítást továbbra is az Önkormányzat biztosítja. Az Önkormányzat fokozott figyelmet fordít a tanyagondoki szolgálat és a házi segítségnyújtás keretén belül, a kül és belterületen élő  idősek ellátására.
  • A Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltségénél kérjük, hogy mellőzzék a személyes ügyintézést. Csak kivételesen indokolt esetben fogadunk ügyfeleket. Ügyeik intézésekor éljenek az elektronikus ügyintézés lehetőségével, a telefonon történő információkéréssel. Elérhetőségek a honlapon megtalálhatók.
  • Az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtárban a csoportos foglalkozások, rendezvények elmaradnak.

Zsana, 2020. március 16.
Visnyei Miklós
polgármester