Zsana Külterületi helyi közutak fejlesztésekhez szükséges, erő- és munkagépek beszerzése tárgyú VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, projekt – Zsana

Zsana Külterületi helyi közutak fejlesztésekhez szükséges, erő- és munkagépek beszerzése tárgyú VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú, projekt

Zsana 0235/1,  0257 hrsz-ú külterületi földút stabilizálása a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése tárgyú VP6-7.2.1-7.4.1.2-16„  számú, projekt keretében

Ajánlati felhívás
Ajánlati felhívást kiegészítő dokumentáció
Műszaki dokumentáció
Módosított ajánlati felhívás
Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők
Bontási jegyzőkönyv
Összegezés