Lakossági tájékoztató szilárd hulladék lerakásról – Zsana

Lakossági tájékoztató szilárd hulladék lerakásról

Az önkormányzat Zsana Község lakossága részére ingyenesen biztosítja a szilárd hulladék lerakását a külterület 0264/14 hrsz. alatt található régi települési szilárd hulladék lerakó udvarban. Tapasztalatok azt mutatják, hogy az utóbbi időben nemcsak a település lakossága vette igénybe e szolgáltatást, illetve a szilárd hulladék nem az ott elhelyezett konténerekbe került, hanem a környezetet szennyezve a gyűjtő konténert mellé is. Az Önkormányzat képviselő testületé a fenti probléma megoldására az alábbi intézkedéséket vezeti be:

Zsana Község lakossága továbbra is ingyenesen helyezheti el szilárd hulladékát a hulladékgyűjtő udvarban nyitvatartási időben. Nem zsanai lakos hulladék lerakását megtiltjuk.

A hulladékudvar nyitva tartása 2017. május 02-től a következők szerint alakul:

Szerda:  10 :00-17:00
Szombat:  8:00-12:00, 14:00-18:00

Az önkormányzat munkavállalója a nyitvatartási idő alatt felügyeli a szilárd hulladék megfelelő kihelyezését, szükség esetén segítséget nyújt.

Kérjük a lakosságot hogy a szilárd hulladék gyűjtésekor és lerakásakor figyeljenek arra, hogy nem kerülhet a konténerbe olyan hulladék, melynek gyűjtéséről és szállításáról külön kell gondoskodni. Ilyen hulladék különösen a folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi épségét, egészségét. Nem helyezhető el a konténerben települési hulladéknak nem minősülő hulladék, különösen építési és bontási hulladék, állati tetem, valamint hulladékudvaron gyűjthető elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék.

Az Önkormányzati tulajdonú mázsaház ( V. körzet 66.sz) igénybevételének módja az alábbiak szerint változik 2017. május 02-től:

A mázsaházat igény szerint kinyitja a mérlegelést elvégzi és a mérlegelés díját átvételi elismervényen átveszi: Zsólyomi László, elérhetősége: 06 30 / 621 6402

Számla igény esetén számlát az átvételi elismervény alapján az Önkormányzati hivatalban állítják ki munkaidőben.

Mérlegelési díjak:

Szarvasmarha, ló mérlegelési díja: Bruttó 300 Ft/ db
Borjú mérlegelési díja: Bruttó 200 Ft/ db 
Sertés, juh, kecske mérlegelési díja: Bruttó 100 Ft/ db
Minden egyéb az előzőekben fel nem sorolt dolog (fa, termény…stb): Bruttó 400 Ft/ alkalom

Kérjük a fentiek tudomásul vételét.