MEGHÍVÓ – Önkormányzati testületi ülésre

MEGHÍVÓ

ZSANA ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERE – Iktatószám: 1-10/2017. Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. május 25-én (csütörtök) 13:00 órakor ülést tart, melyre ezúton meghívom.
Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme
NAPIRENDEK

 1. Beszámoló az EDF DÉMÁSZ Zrt. 2016. évi munkájáról
  Előadó: Polgármester    (Előterjesztés, beszámoló írásban)
 2. Beszámoló az ENKSZ FŐGÁZ Zrt. 2016. évi munkájáról
  Előadó: Polgármester    (Előterjesztés, beszámoló írásban)
 3. Beszámoló az Alföldvíz Zrt. 2016. évi munkájáról
  Előadó: Polgármester, gazd. ea.    (Előterjesztés, beszámoló írásban)
 4. Beszámoló az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása
  Előadó: Polgármester    (Előterjesztés, rendelet-tervezet)
 5. 2016. évi maradvány megállapítása és felosztása
  Előadó: Polgármester    (Előterjesztés    írásban)
 6. Összefoglaló jelentés az önkormányzat és intézményeinél 2016. évben végzett belső ellenőrzésekről
  Előadó: Polgármester    (Előterjesztés    írásban)
 7. A Család- és Gyermekjóléti Központ átadása a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ részére
  Előadó: Polgármester    (Előterjesztés    írásban)
 8. Statisztikai összegezés elfogadása a 2016. évi közbeszerzésekről
  Előadó: Polgármester    (Előterjesztés    írásban)
 9. Duruzsoló Óvoda alapító okirat módosítása
  Előadó: Polgármester    (Előterjesztés    írásban)
 10. Zsana Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
  Előadó: Polgármester, gazd.ea.    (Előterjesztés, rendelet-tervezet)
 11. Megállapodás területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi alapellátás szolgáltatásra
  Előadó: Polgármester    (Előterjesztés írásban)
 12. Nyári szünidei gyermekétkeztetésről szóló döntés
  Előadó: Polgármester    (Előterjesztés írásban)
 13. Nyugalom Idősek Otthona intézményvezetői megbízása
  Előadó: Polgármester    (Előterjesztés írásban)
 14. Kántor András Veteránautósok és Motorosok Kiskunhalasi Egyesületének támogatási kérelme
  Előadó: Polgármester    (Előterjesztés, kérelem írásban)
 15. Lakásigénylési kérelem
  Előadó: Polgármester     (Előterjesztés, kérelem írásban)
 16. Bejelentések