Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde vezetési programja – Zsana

Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde vezetési programja

Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete 71/2022. (VI.28.) sz. határozatával a Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde magasabb vezetői beosztása ellátásával – határozatlan idejű kisgyermeknevelő közalkalmazotti kinevezése mellett – 2022. július 1. napjától 2027. június 30. napjáig Fődiné Pap Ildikót bízta meg.

A Köznevelési törvény alapján a pályázat részét képező vezetési program közérdekből nyilvános adat, amit helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

Vezetési program_Fődiné Pap Ildikó