Szervezeti, személyzeti adatok – Nyugalom Idősek Otthona

 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Megnevezés: Nyugalom Idősek Otthona

Székhely : 6411 Zsana, Új utca 61. sz.
Postacím : 6411 Zsana, Új utca 61. sz.

Központi telefonszám : +36 77 /590-010

Telefaxszám:
Központi elektronikus levélcím :  szoci.zsana@gmail.com

Honlap: http://nyugalomidosekotthona.hu/
Ügyfélszolgálatának elérhetősége: +36 77 /590-010

Az ügyfélfogadás rendje : előre egyeztetett időpontban

 1. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Horváth Mariann
intézményvezető

elérhető: telefon: 77 / 590-010
email: szoci.zsana@gmail.com

Szervezeti struktúra az SZMSZ-ben

 1. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

Horváth Mariann
intézményvezető

elérhető: telefon: 77 / 590-010
email: szoci.zsana@gmail.com

 1. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető(k) és neve

(nincs ilyen személy)

 1. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

(nincs testületi szerv)

 1. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 1. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye.

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

nincs

 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Megnevezése: Zsana Önkormányzata

Székhely : 6411 Zsana, Kossuth utca 3. sz.
Postacím : 6411 Zsana, Kossuth utca 3. sz.
Központi telefonszám : +36 77 /590-010
Faxszám : 

Központi elektronikus levélcím : szoci.zsana@gmail.com
A honlap URL-je : https://www.szoci.zsana.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége : +36 77 / 590-010