Lakossági tájékoztató szilárd hulladék lerakásról

Az önkormányzat Zsana Község lakossága részére ingyenesen biztosítja a szilárd hulladék lerakását a külterület 0264/14 hrsz. alatt található régi települési szilárd hulladék lerakó udvarban. Tapasztalatok azt mutatják, hogy az utóbbi időben nemcsak a település lakossága vette igénybe e szolgáltatást, illetve a szilárd hulladék nem az ott elhelyezett konténerekbe került, hanem a környezetet szennyezve a gyűjtő konténert mellé is. Az Önkormányzat képviselő testületé a fenti probléma megoldására az alábbi intézkedéséket vezeti be:
Lakossági tájékoztató szilárd hulladék lerakásról bővebben…

Településképi Arculati Kézikönyvét és településképi rendelet

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.28.) Korm. rendelet 29/A. §-a értelmében a polgármester a koncepció, a stratégia, a településrendezési eszközök, a kézikönyv és a településképi rendelet tekintetében a társadalmi bevonás keretében a (3) bekezdés szerint, az önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerinti helyen és módon tájékoztatja a partnereket. (előzetes tájékoztató)   RÉSZLETEK

Lakossági díjkedvezmény mértékének változása

Tájékoztatjuk Zsana Község lakosait, hogy az Önkormányzat képviselő testületé a lakossági díjkedvezmény mértékét módosította. A csökkenő állami támogatások és csökkenő saját bevételek már nem nyújtanak kellő fedezetet a díjkedvezmény jelenlegi mértékének megtartására, ezért 2017. május 01-től az alábbiak szerint változnak az önkormányzat által átvállalt lakossági kedvezmények:
Lakossági díjkedvezmény mértékének változása bővebben…

Változások a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó illetékek és díjak tekintetében

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Változások a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak tekintetében

Az állami rezsicsökkentés folytatásaként – a lakossági konzultáció figyelembevételével – elkészített, a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről szóló 2017. évi II. törvény szerint 2017. március 16-tól 20 hatósági eljárás díja kerül megszüntetésre, amelyből 15 a magánszemélyek, 5 a vállalkozások terheit csökkenti.
Változások a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó illetékek és díjak tekintetében bővebben…

Hivatalosan bejegyzésre került a ZSANAI POLGÁRŐR EGYESÜLET

Ezúton szeretnénk tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy 2017. március 9. napján jogerőre emelkedett, s ezáltal hivatalosan bejegyzésre került a Kecskeméti Törvényszéken a ZSANAI POLGÁRŐR EGYESÜLET. 2016. december 12-én az alakuló gyűlésen a jelen lévő 27 fő egyhangúlag döntött az egyesület megalakulásáról, egyhangú szavazattal a következő vezetőségi tisztségviselők kerültek megválasztásra: részletek…

Kiskunhalasi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi, és Foglalkoztatási Osztályának az ügyfélfogadási rendje

A Kiskunhalasi Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályán, valamint a Foglalkoztatási Osztályán az ügyfélfogadási idő 2017. március 16-ától a következőképpen alakul:

Hatósági és Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási rendje
hétfő – 8.00-12.00
kedd – nincs ügyfélfogadás
szerda – 8.00-12.00; 13.00-16.30
csütörtök – 13.00-16.30
péntek – nincs ügyfélfogadás

Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadási rendje
hétfő – 8.00-16.30
kedd – 8.00-12.00
szerda – 8.00-16.30
csütörtök – 8.00-15.00
péntek – nincs ügyfélfogadás

Áldozatsegítési ügyekben a Hatósági és Gyámügyi Osztály munkatársai teljes munkaidőben, azaz hétfőtől csütörtökig 8 órától 16.30 óráig, illetve pénteken 8 órától 14 óráig állnak az érintettek rendelkezésére a Kiskunhalas, Köztársaság u. 1. szám alatti Járási Hivatal emeleti részén.