Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Család és Gyermekjóléti Központ AZ ÜGYFÉLOGADÁS ÁTMENETILEG SZÜNETEL

Halasi többcélú kistérségi társulás szociális szolgáltató központ család és gyermekjóléti szolgálat és család és gyermekjóléti központban 2020.03.16-tól a rendkívüli vészhelyzet miatt,járványügyi megelőzés érdekében az ügyfélfogadás átmenetileg szünetel. Csak a sürgős, illetve krízis esetekben tudunk eljárni. További információval telefonon állunk rendelkezésre!
Részletek

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ AZ RSZTOP CSOMAGOK FELFÜGGESZTÉSÉRŐL

Tájékoztatom, hogy a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel a  46/2020. (III. 16.) Kormányrendelet alapján  a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) keretében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése és az állampolgárok egészségének védelme érdekében a csomag osztások bizonytalan ideig felfüggesztésre kerülnek.

Dr. Tóth Mária
igazgató

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Bács-Kiskun Megyei Kirendeltség
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a kormányzati intézkedésekre tekintettel alkalmi ügyfélfogadási rendet vezet be

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a kormányzati intézkedésekre tekintettel 2020. március 16. és április 3. között alkalmi ügyfélfogadási rendet vezet be az ügyfélszolgálatoknál és a falugazdászoknál. Részletes információk a csatolt tájékoztatóban.
Alkalmi ügyfélfogadási rend

Továbbá amennyiben Ön őstermelő és az idei évre még nem érvényesítette az igazolványát, kérjük március 20-ig csak különösen indokolt esetben tegye meg személyesen. Részletes információk a csatolt tájékoztatóban.
Őstermelői tájékoztató

Köszönjük megértését és türelmét,
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Elektronikus űrlapon is jelezhetik az önkormányzat felé azt, ha egy idős embernek segítségre van szüksége.

A koronavírus járványra tekintettel jelenleg a legfontosabb az időskorúak védelme, támogatása.
Mivel az állampolgárok egészségének védelme érdekében a személyes ügyintézést minimalizálni szükséges, a 70 év feletti veszélyeztetett korosztályból ténylegesen segítségre szorulók gyors, és biztonságos felmérése érdekében olyan elektronikus űrlapot tettünk közzé, amelyen az érintetteken kívül akár családtagok, ismerősök, akár szomszédok is jelezhetik az önkormányzat felé azt, ha egy idős embernek segítségre van szüksége.
Az űrlap elérhető a https://ohp-20.asp.lgov.hu oldalról. A használat feltétele, hogy az űrlap kitöltője rendelkezzen ügyfélkapuval.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, a COVID-19 fertőzéssel kapcsolatosan

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a COVID-19 fertőzéssel kapcsolatosan a mai napon rendkívüli intézményvezetői megbeszélést tartottunk a kialakult helyzetről, a kormány intézkedéseiről, és az alábbi  Zsana lakosságát érintő  döntéseket hoztuk:

  • Az általános iskolában a kormány döntésének megfelelően digitális oktatási rend lép életbe március 16. napjától. Az oktatás más munkarendben folyik tovább. Ennek módjáról az iskolák tájékoztatják a tanulókat. A gyermeküknek felügyeletet biztosítani nem tudó szülők részére azt a tankerület megszervezi.
  • A Nyugalom Idősek Otthonában lakók védelmében látogatási tilalom került bevezetésre. Az Intézményt tilos látogatni. További tájékoztatást az Intézmény ad a hozzátartozóknak.
  • A bölcsődei és óvodai  ügyeleti rendben működik további intézkedésig, azzal, hogy az intézmény fokozott higiéniás szabályok bevezetéséről gondoskodik. További tájékoztatást az Intézmény ad a szülők számára.
  • Az önkormányzati gyermekétkeztetés vonatkozásában a bölcsődés gyermekek közül azok számára biztosítjuk a napi négyszeri étkeztetést, akik napközben az intézményben tartózkodnak.
  • Az óvodás gyermekek közül azoknak biztosítjuk a napi háromszori étkezést, akik napközben az intézményben tartózkodnak.
  • A szociális étkeztetés keretében a belterületi és külterületi lakosság számára továbbra is elérhető az étkezés a szokásos rend szerint. A külterületen élők részére a kiszállítást továbbra is az Önkormányzat biztosítja. Az Önkormányzat fokozott figyelmet fordít a tanyagondoki szolgálat és a házi segítségnyújtás keretén belül, a kül és belterületen élő  idősek ellátására.
  • A Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltségénél kérjük, hogy mellőzzék a személyes ügyintézést. Csak kivételesen indokolt esetben fogadunk ügyfeleket. Ügyeik intézésekor éljenek az elektronikus ügyintézés lehetőségével, a telefonon történő információkéréssel. Elérhetőségek a honlapon megtalálhatók.
  • Az Ady Endre Művelődési Ház és Könyvtárban a csoportos foglalkozások, rendezvények elmaradnak.

Zsana, 2020. március 16.
Visnyei Miklós
polgármester

Ügyfélforgalmat telefonos kapcsolattartásra korlátozzuk

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendkívüli veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 16-tól az ügyfélforgalmat telefonos (77/590-055) kapcsolattartásra korlátozzuk, csak kivételesen indokolt esetben fogadunk ügyfeleket.
Az intézkedések célja a koronavírus terjedésének megelőzése!
Kérem a lakosság megértését és együttműködését!

Dr. Horváth-Fodor Judit jegyző

ALFÖLDVÍZ Zrt. ügyfélszolgálati fiókirodáiban a személyes ügyfélkiszolgálás átmenetileg szünetel

A koronavírus-járvány egészségügyi veszélyeire való tekintettel az ALFÖLDVÍZ Zrt. ügyfélszolgálati fiókirodáiban a személyes ügyfélkiszolgálás átmenetileg szünetel.

Jelenleg személyes ügyintézésre kizárólag a békéscsabai (Békéscsaba, Szabolcs u. 36.), valamint a hódmezővásárhelyi (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) állandó ügyfélszolgálati irodákban van lehetőség.
ALFÖLDVÍZ Zrt. ügyfélszolgálati fiókirodáiban a személyes ügyfélkiszolgálás átmenetileg szünetel bővebben…

Tájékoztatás a Mobilizált Ügyfélszolgálat és települési ügysegédek ügyfélfogadásának határozatlan ideig történő szüneteltetéséről

Hivatkozva a 4/2020. (III. 12.) számú a járványügyi veszélyhelyzethez kapcsolódó intézkedésekről szóló utasításra, a kialakult járványügyi helyzet miatt a Mobilizált Ügyfélszolgálat („KAB busz”) valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadásai szünetelnek. Tájékoztató