KÖZLEMÉNY körzeti erdőtervezési eljárás megindításáról

A Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály (a továbbiakban: NFK) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 33. § (1) bekezdés b) pontjában és 33. § (2) bekezdésében, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 6. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hivatalból megindítja a Harkakötönyi erdőtervezési körzetre vonatkozó körzeti erdőtervezési eljárást. Részletek

Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde vezetési programja

Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete 71/2022. (VI.28.) sz. határozatával a Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde magasabb vezetői beosztása ellátásával – határozatlan idejű kisgyermeknevelő közalkalmazotti kinevezése mellett – 2022. július 1. napjától 2027. június 30. napjáig Fődiné Pap Ildikót bízta meg.

A Köznevelési törvény alapján a pályázat részét képező vezetési program közérdekből nyilvános adat, amit helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

Vezetési program_Fődiné Pap Ildikó