Tájékoztató lakossági barnakőszén felmérésről

Tisztelt Lakosság!

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

Ennek érdekében az önkormányzatokon keresztül felmérés indul, hogy a településükön hány háztartásban van széntüzelésre alkalmas fűtőberendezés, és ezek mekkora mennyiségű barnakőszenet igényelnének.

Kérjük, hogy az érintett háztartások a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltsége alábbi elérhetőségein jelezzék esetleges igényüket (személyesen, telefonon vagy emailben), hogy az összesített helyi adatok alapján a döntéshozók elé megfelelő javaslat kerülhessen.

Kapcsolattartó: Takács Margit/Bakó Eszter
Telefon: 77/590-055/6 mellék
e-mail: munkaugy@zsana.hu

 Kérjük megadni:

  1. Igénylő neve
  2. Igénylő címe
  3. Igényelt barnakőszén (mázsában kifejezve)

 Határidő: 2022. szeptember 29.

Fontos hangsúlyozni, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Zsana, 2022. 09. 19.

Dr. Horváth-Fodor Judit – jegyző sk.

Hatósági bizonyítvány kiadása lakás rendeltetési egységek számáról

Tisztelt Lakosok!

2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

  1. a kérelmezett ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;
  2. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található

(lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

  1. a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
  2. b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
  3. c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
  4. d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).
  5. a kedvezmény családi fogyasztói közösségre vonatkozik.

Az eljárási idő 8 nap.
Hatósági bizonyítvány kiadása lakás rendeltetési egységek számáról bővebben…

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

2022. szeptember 1-től változik Bács-KiskunMegyei Kormányhivatal Kiskunhalasi Járási Hivatal Ügysegéd ügyfélfogadási ideje Zsana településen (6411 Zsana, Kossuth u. 3.)

 Ügyfélfogadás:

Minden hónap páros hetén
Szerda: 8:00-10:00

Ügyintéző:
Csehó-Kovács László

Elérhetősége: 06-70/400-4249, 06-77/795-312
E-mail: cseho-kovacs.laszlo@bacs.gov.hu

Helyettese:

Ábrahámné Szekula Anna,
Mamlecz Ágnes,
Kis-Turiné Szűcs Beatrix

Ösztöndíj TÁJÉKOZTATÓ 2022-2023

Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete az oktatási ösztöndíjról szóló 13/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete alapján oktatási ösztöndíj pályázatot, a felsőoktatásban tanulók ösztöndíjáról szóló 12/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete alapján felsőoktatási ösztöndíj pályázatot hirdet a közép- és felsőoktatásban tanulók részére a 2022/2023-as tanévre vonatkozóan.

Ösztöndíj TÁJÉKOZTATÓ 2022-2023

KÖZLEMÉNY körzeti erdőtervezési eljárás megindításáról

A Nemzeti Földügyi Központ Erdészeti Főosztály (a továbbiakban: NFK) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 33. § (1) bekezdés b) pontjában és 33. § (2) bekezdésében, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 6. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint hivatalból megindítja a Harkakötönyi erdőtervezési körzetre vonatkozó körzeti erdőtervezési eljárást. Részletek

Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde vezetési programja

Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete 71/2022. (VI.28.) sz. határozatával a Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde magasabb vezetői beosztása ellátásával – határozatlan idejű kisgyermeknevelő közalkalmazotti kinevezése mellett – 2022. július 1. napjától 2027. június 30. napjáig Fődiné Pap Ildikót bízta meg.

A Köznevelési törvény alapján a pályázat részét képező vezetési program közérdekből nyilvános adat, amit helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

Vezetési program_Fődiné Pap Ildikó

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a családsegítő- és gyermekjóléti feladatok ellátását 2022. májustól Szöllősyné Németh Andrea családsegítő ügyintéző végzi.

Helye: 6411 Zsana, Ady Endre u. 2/B. (egészségcentrum épülete)
Telefon: 77/423-290, 77/428-448
E-mail: halascsaladsegito@gmail.com

A 06-70-672-67-25-ös készenléti telefonon az intézmény ügyeletes munkatársa ügyfélfogadási időn túl fogadja a beérkező krízis hívásokat.

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
6400 Kiskunhalas – Thúry J. u. 6.
Telefon-telefax: 77/423-290 – e-mail: halascsaladsegito@szszk.hu