Afrikai sertéspestis megbetegedések

A nyári, őszi mezőgazdasági munkálatokra tekintettel felhívom a sertéstartó gazdák figyelmét, hogy a vaddisznóban előforduló afrikai sertéspestis megbetegedések miatt fokozott figyelmet kell fordítani a házi sertésállományok védelmére. A fertőzött vaddisznóval való érintkezés lehetősége miatt a mezőgazdasági területek, az onnan származó termékek óriási veszélyt jelentenek, jelenthetnek sertéseinkre.    Afrikai sertéspestis megbetegedések bővebben…

Településképi Rendelet

Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta Zsana Község településképének védelméről szóló 14/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendeletét.

A településlépi arculati kézikönyv szemléletformáló dokumentum, amely feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő, elkülöníthető egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és mindezek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.
Településképi Rendelet bővebben…

Képviselőjelöltek szavazólapon történő megjelenési sorrendje

A Zsanai Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva meghozta az alábbi határozatot. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13-i választásán Zsana községben egyéni listás jelöltek szavazólapon történő megjelenési sorrendjét az alábbiak szerint sorsolta ki.

23/2019 HVB képviselő jelölt sorsolás
24/2019 HVB polgármester jelölt sorsolás