Szervezeti, személyzeti adatok – Önkormányzat – Zsana

Szervezeti, személyzeti adatok – Önkormányzat

 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Az Önkormányzat megnevezése: Zsana  Önkormányzata

Hivatala : Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal
Székhely : 6411 Zsana, Kossuth utca 3.
Postacím : 6411 Zsana, Kossuth  utca 3.
Központi telefonszám : +36 77 /590-055
Faxszám : +36 77 / 590-055-8

Központi elektronikus levélcím : zsana@zsana.hu
A honlap URL-je : www.zsana.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége : +36 77 / 590-055

Az ügyfélfogadás rendje :

Hétfő 8,00- 12,00 12,30- 16,00
Kedd 8,00- 12,00 12,30- 16,00
Szerda 8,00- 12,00 12,30- 16,00
Csütörtök 8,00- 12,00 12,30- 16,00
Péntek 8,00- 12,00

Járási ügysegéd ügyfélfogadási rendje :

Szerda 8,30- 10,00

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
  Visnyei Miklós
  polgármester
  elérhető : telefon: 77 / 590-055-2
  email: zsana@zsana.hu
  Dr. Horváth-Fodor Judit
  jegyző
  elérhető : telefon: 77 / 590-055-3
  email: jegyzo@zsana.hu
  TITKÁRSÁG- ANYAKÖNYV
  Birgés Andrea
  igazgatási ügyintéző (anyakönyv,  népesség, általános igazgatás, hirdetmények, kifüggesztések)
  elérhető : telefon: 77 / 590-055-1
  email: zsana@zsana.hu
  PÉNZÜGY
  Hajdúné Török Nóra
  gazdasági vezető
  elérhető : telefon: 77 / 590-055-5
  email: gazdalkodas@zsana.hu
  Valkainé Gyuris Ibolya
  pénzügyi ügyintéző (könyvelés, számlázás)
  elérhető : telefon: 77 / 590-055-5
  email: konyveles@zsana.hu
  Vásárhelyi Marietta
  munkaügyi ügyintéző (munkaügy, tárgyi eszköz nyilvántartás)
  elérhető : telefon: 77 / 590-055-6
  email: munkaugy@zsana.hu
  IGAZGATÁS-SZOCIÁLIS ÜGYEK
  Csáki Zsuzsanna igazgatási ügyintéző (szociális ügyek) elérhető : telefon 77 / 590-055-7 minden héten kedden és csütörtökön 08:00- 12:00
  email: zsana@zsana.hu
  ADÓ
  Takács Margit igazgatási ügyintéző ( helyi adó ügyek, hatósági bizonyítványok, hagyaték, iparker ügyek, pénztár) elérhető: telefon 77 / 590-055-4
  email: ado@zsana.hu

szervezeti felépítés: Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. sz. mellékletében elérhető

 1. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége
  Visnyei Miklós
  polgármester
  elérhető : telefon: 77 / 590-055-2
  email: zsana@zsana.hu
  Dudás Róbert
  alpolgármester
  elérhető : telefon: 77 / 590-055-1
  email: zsana@zsana.hu
  Dr. Horváth-Fodor Judit
  jegyző
  elérhető : telefon: 77 / 590-055-3
  email: jegyzo@zsana.hu
 2. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető(k) és neve

(nincs ilyen személy)

 1. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
  A Képviselő-testület létszáma: 5 fő
  A Képviselő-testület tagjai: Visnyei Miklós polgármester
  Dudás Róbert alpolgármester
  Birgés Attila képviselő
  Olajos Valéria képviselő
  Zsólyomi Attila képviselő
 2. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal 6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26.
Tel: 77/442-098
Email: igazgatas@balotaszallas.hu
Honlap:  www.balotaszallas.hu
Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde 6411 Zsana, Béke utca 1.sz.
Tel: 77/490-136
Email: zsanaovi@gmail.com
Honlap: www.zsanaovi.hu
Ady Endre Művelődés Ház és Könyvtár 6411 Zsana, Ady Endre utca 2. sz.
Tel: 77/490-135
Email: zsmuvhaz@gmail.com
Honlap: www.zsana.hu
 1. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 

  Tevékenységi köre Részesedés mértéke Elérhetőségei
Alföldvíz Zrt. Víziközmű-szolgáltatás, ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás 140.000 Ft székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: 66/523-200
Fax: 66/528-850
E-mail: info@alfoldviz.hu, Honlap: www.alfoldviz.hu
Vízközmű Szolgáltató Kft.

ügyvezető:  Bartucz Tibor

Víziközmű-szolgáltatás, ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás 780.000 Ft székhely: 6760 Kistelek, Rákóczi u. 44.
Telefon: 62/259-840
Fax: 62-259-614
E-mail: vizkozmu@vizkozmu.hu, Honlap: www.vizkozmu.hu
Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft.

ügyvezető:  Horváth Nóra

Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 5.345.000 Ft székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1., Telefon: 70/ 938-  17-22,    E-mail: taborhelyek@gmail.com, Honlap: www.vakaciozz.hu
Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

elnök:  Gyovai Gáspár

Egyéb máshová nem sorolható építés 40.000 Ft székhely: 6440, Csongrád, Kossuth tér 7.

Telefon: 63/571-900
Fax: 63/571-901
E-mail: csongrad@csongrad.hu

Honlap: www.homokhatsagitartsulas.hu

KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ügyvezető:  Versegi László

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 100.000 Ft székhely: Kiskunhalas, 5408, 6400

Telefon:  30/ 638 7048
Fax: –
E-mail: hulladek@kunsaghalas.hu

Honlap: www.kunsaghalas.hu

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai
  Székhely Kuratóriumi tagok
Zsana Községért Közalapítvány

Alapító Okirata: letölthető innen

székhelye: 6411 Zsana, Kossuth utca 3.
 
Elnök: Olajos Valéria

Tag: Ujvári Endre

Tag: ifj. Ván Lajos

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye.
Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal

Alapító Okirata: letöltése itt 

6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26.

Tel: 77/442-098
Email: igazgatas@balotaszallas.hu
Honlap:  www.balotaszallas.hu

Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde

Alapító Okirata: innen letölthető

6411 Zsana, Béke utca 1.sz.

Tel: 77/490-136
Email: zsanaovi@gmail.com,  Honlap: www.zsanaovi.hu

Ady Endre Művelődés Ház és Könyvtár

Alapító Okirata: innen letölthető 

6411 Zsana, Ady Endre utca 2. sz.

Tel: 77/490-135
Email: zsmuvhaz@gmail.com, Honlap: www.zsana.hu

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

nincs

 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal:

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Tel.: (+36) 76/513-713
Fax: (+36) 76/513-703
E-mail: kormanyhivatal@bacs.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu