Szervezeti, személyzeti adatok – ONK

 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Az Önkormányzat megnevezése: Zsana  Önkormányzata

Hivatala : Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal
Székhely : 6411 Zsana, Kossuth utca 3.
Postacím : 6411 Zsana, Kossuth  utca 3.
Központi telefonszám : +36 77 /590-055
Faxszám : +36 77 / 590-055-8

Központi elektronikus levélcím : zsana@zsana.hu
A honlap URL-je : www.zsana.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége : +36 77 / 590-055

Az ügyfélfogadás rendje :

Hétfő 8,00- 12,00 12,30- 16,00
Kedd 8,00- 12,00 12,30- 16,00
Szerda 8,00- 12,00 12,30- 16,00
Csütörtök 8,00- 12,00 12,30- 16,00
Péntek 8,00- 12,00

Járási ügysegéd ügyfélfogadási rendje :

Szerda 8,30- 10,00

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Visnyei Miklós
polgármester

elérhető : telefon: 77 / 590-055-2
email: zsana@zsana.hu

Dr. Horváth-Fodor Judit
jegyző

elérhető : telefon: 77 / 590-055-3
email: jegyzo@zsana.hu

TITKÁRSÁG- ANYAKÖNYV

Birgés Andrea
igazgatási ügyintéző (anyakönyv,  népesség, általános igazgatás, hirdetmények, kifüggesztések, autóbusz megrendelés)

elérhető : telefon: 77 / 590-055-1
email: zsana@zsana.hu

PÉNZÜGY

Fischer Csilla
gazdasági vezető

elérhető : telefon: 77 / 590-055-5
email: gazdalkodas@zsana.hu

Valkainé Gyuris Ibolya
pénzügyi ügyintéző (könyvelés, számlázás)

elérhető : telefon: 77 / 590-055-5
email: konyveles@zsana.hu

Vásárhelyi Marietta
munkaügyi ügyintéző (munkaügy, tárgyi eszköz nyílvántartás)

elérhető : telefon: 77 / 590-055-6
email: munkaugy@zsana.hu

IGAZGATÁS-SZOCIÁLIS ÜGYEK

Csáki Zsuzsanna

igazgatási ügyintéző (szociális ügyek,  )

elérhető : telefon 77 / 590-055-7 ( minden héten kedden és csütörtökön 08:00- 12:00)
email: zsana@zsana.hu

 

ADÓ

Takács Margit

igazgatási ügyintéző ( helyi adó ügyek, hatósági bizonyítványok, hagyaték, iparker ügyek, pénztár)

elérhető: telefon 77 / 590-055-4
email: ado@zsana.hu

szervezeti felépítés: Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. sz. mellékletében elérhető

 1. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

Visnyei Miklós
polgármester

elérhető : telefon: 77 / 590-055-2
email: zsana@zsana.hu

Gazdag László
alpolgármester

elérhető : telefon: 77 / 590-055-1
email: zsana@zsana.hu

Dr. Horváth-Fodor Judit
jegyző

elérhető : telefon: 77 / 590-055-3
email: jegyzo@zsana.hu

 1. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető(k) és neve

(nincs ilyen személy)

 1. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A Képviselő-testület létszáma: 5 fő

A Képviselő-testület tagjai:

Visnyei Miklós polgármester

Gazdag László alpolgármester

Birgés Attila képviselő

Dudás Róbert képviselő

Olajos Valéria képviselő

 1. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal

6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26.
Tel: 77/442-098
Email: igazgatas@balotaszallas.hu
Honlap:  www.balotaszallas.hu

Nyugalom Idősek Otthona

6411 Zsana, Új utca 61. sz.
Tel: 77/590-010
Email: szoci.zsana@gmail.com
Honlap: szoci.zsana.hu

Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde

6411 Zsana, Béke utca 1.sz.
Tel: 77/490-136
Email: zsanaovi@gmail.com
Honlap: www.zsanaovi.hu

Ady Endre Művelődés Ház és Könyvtár

6411 Zsana, Ady Endre utca 2. sz.
Tel: 77/490-135
Email: zsmuvhaz@gmail.com
Honlap: www.zsana.hu

 1. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Alföldvíz Zrt.

székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.
Telefon: 66/523-200
Fax: 66/528-850
E-mail: info@alfoldviz.hu

Honlap: www.alfoldviz.hu

Tevékenységi köre: Víziközmű-szolgáltatás, ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás
Vezérigazgató:  Nagy László
Részesedés mértéke: 140.000 Ft

Vízközmű Szolgáltató Kft.

székhely: 6760 Kistelek, Rákóczi u. 44.
Telefon: 62/259-840
Fax: 62-259-614
E-mail: vizkozmu@vizkozmu.hu

Honlap: www.vizkozmu.hu

Tevékenységi köre: Víziközmű-szolgáltatás, ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás

ügyvezető:  Bartucz Tibor
Részesedés mértéke: 780.000 Ft

Vakáció Közhasznú Nonprofit Kft.

székhely: 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1

Telefon: 70/ 938  1722
Fax: –
E-mail: taborhelyek@gmail.com

Honlap: www.vakaciozz.hu

Tevékenységi köre: Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

ügyvezető:  Horváth Nóra

Részesedés mértéke: 5.345.000 Ft

 

Zsana Geoterm Energiaszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságszékhely: 6400 Kiskunhalas, dr. Nagy Mór utca 38

Telefon: –
Fax: –
E-mail:  info@zsanageoterm.hu

Honlap: www.zsanageoterm.hu

Tevékenységi köre: Gőzellátás, légkondicionálás

ügyvezető:  Gál István Gyula, Kis-Illés Károly

Részesedés mértéke: 2.550.000 Ft

 

Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

székhely: 6440, Csongrád, Kossuth tér 7.

Telefon: 63/571-900
Fax: 63/571-901
E-mail: csongrad@csongrad.hu

Honlap: www.homokhatsagitartsulas.hu

Tevékenységi köre: Egyéb máshová nem sorolható építés
elnök:  Gyovai Gáspár
Részesedés mértéke: 40.000 Ft

KUNSÁG-HALAS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságszékhely:

Telefon:  30/ 638 7048
Fax: –
E-mail: hulladek@kunsaghalas.hu

Honlap: www.kunsaghalas.hu

Tevékenységi köre: Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

ügyvezető:  Versegi László

Részesedés mértéke: 100.000 Ft

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Zsana Községért Közalapítvány
székhelye: 6411 Zsana, Kossuth utca 3.
Alapító Okirata: letölthető innen
kuratóriumi tagok:

Elnök: Olajos Valéria

Tag: Ujvári Endre

Tag: ifj. Ván Lajos

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye.

Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal

6412 Balotaszállás, Ady Endre u. 26.

Tel: 77/442-098
Email: igazgatas@balotaszallas.hu
Honlap:  www.balotaszallas.hu
Alapító Okirata: letöltése itt 

Nyugalom Idősek Otthona

6411 Zsana, Új utca 61. sz.

Tel: 77/590-010
Email: szoci.zsana@gmail.com
Honlap: www.szoci@zsana.hu

Alapító Okirata: letöltése itt

Duruzsoló Óvoda és Mini Bölcsőde

6411 Zsana, Béke utca 1.sz.

Tel: 77/490-136
Email: zsanaovi@gmail.com

Honlap: www.zsanaovi.hu

Alapító Okirata: innen letölthető

Ady Endre Művelődés Ház és Könyvtár

6411 Zsana, Ady Endre utca 2. sz.

Tel: 77/490-135
Email: zsmuvhaz@gmail.com

Honlap: www.zsana.hu

Alapító Okirata: innen letölthető 

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

nincs

 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal:

6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Tel.: (+36) 76/513-713
Fax: (+36) 76/513-703
E-mail: kormanyhivatal@bacs.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu