KÖZÖSSÉGI FELMÉRÉS, KÉRDŐÍV

1. Az Ön neme?

2. Melyik korcsoportba tartozik Ön?

3. Iskolai végzettsége

4. Mióta él a településen?

5. Miért él Ön Zsanán? (Több választ is megjelölhet!)

6. Az alábbi negatív állítások közül Ön melyiket tartja leginkább jellemzőnek Zsana tekintetében?

7. Ön szerint mi az, amin kellene változtatni azért, hogy jobb legyen a közösségi élet Zsanán? ( Több válasz is megjelölhető!)

8. Ön miként oldaná meg a felmerülő problémákat?

9. Ön mivel tudna hozzájárulni a változásokhoz, miként tudná segíteni a közösségi élet fejlődését?

10. Ön részt vesz-e a közösségi életben?

11. Ha igen, milyen formában,

12. Ismerem településem egyesületeit, és azok munkáját?

13. Szívesen csatlakozna-e valamelyik, a településen működő egyesülethez, civil szervezethez?

14. Ha eddig még nem csatlakozott egyik egyesülethez sem, miét?

15. Ön honnan, milyen forrásból tájékozódik a településen történő eseményekről? ( Több válasz is megjelölhető!)

16. Ön szerint megfelelő-e a tájékoztatás a településen?

17. Ha úgy gondolja, hogy nem megfelelő, akkor Ön miként oldaná meg az információ eljutását a lakossághoz?

18. Ismer-e a településén olyan embereket, akik rendelkeznek különös tudással, birtokában vannak valamilyen tehetségnek, régi foglalkozásnak?

19. Ön melyik régi mesterség vagy hagyományőrzés területén jártas, illetve mi az a tudás, aminek Ön birtokában van, és szívesen átadná a következő generációnak? ( Több válasz is megjelölhető!)

20. Fontosnak tartja Ön, hogy a településen fellelhető értékeket, szokásokat, hagyományokat feltárjuk és összegyűjtsük?

21. Vendégének mit mutatna meg Zsanából, és annak környékéből; mire büszke Ön? ( Több válasz is megjelölhető!)