Zsana község csapadékvíz gazdálkodásának fejlesztése projekt azonosító: TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00047

Projekt rövid bemutatása

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00047
Kedvezményezett: Zsana Önkormányzata

A projekt közvetlen célja, hogy település területén lévő ingatlanok belvízproblémákkal érintett csoportját minél nagyobb mértékben megóvjuk az évek óta egyre nagyobb intenzitással érkező villámárvizek hatásaitól. Az elmúlt időszak (2010-2011) csapadékos időjárása a települést veszélyeztette, hisz a csapadék vízelvezető rendszer nem épült ki. A korábbi szikkasztó jellegű árkok feltöltődtek, s nem biztosították a megfelelő levonulást A projekt részletes tartalma: a projekt keretében 2 868 fm gravitációs nyitott és 438 fm zárt csatorna épül a Zsana-Eresztöi csatorna 3+093 km szelvényében vízszint és vízhozam szabályozó tiltós műtárggyal együtt. A projektkeretében kialakításra került egy 12 976 m3 maximális befogadó kapacitású belvíztározó tó is. A vízelvezetést többnyire nyílt részben azonban zárt csapadék csatornahálózattal kívánjuk megoldani, felhasználva a már meglévő feltöltődött szikkasztó árkok nyomvonalát. Az összegyűlt vizek befogadására az Önkormányzat tulajdonában ún. Zsana-Eresztői csatorna és egy újonnan kialakított belvíztározó szolgál, melyeknek főbefogadója a Dorozsma-Halasi főcsatorna. A tervezett műszaki tartalom részletes leírása a PÉT 4,sz. fejezetében.

1. mérföldkő

2021.09.30

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődő lakosságot, hogy a régóta tervezett csapadékvíz gazdálkodási projekt támogatást nyert, 260 000 000 Ft támogatási keretből épülhet meg a településen egy 12 976 m3 tározó a hozzá tartozó 3 306 m hosszú csapadékvíz gyűjtő rendszerrel. (projekt címe: Zsana község csapadékvíz gazdálkodásának fejlesztése  projekt azonosító: TOP-2.1.3-16-BK1-2021-00047)

Előzmények

2019.12.18

Az Önkormányzat a települési csapadékvíz gazdálkodási rendszer kialakítását célzó projekt engedélyezési terve engedélyezésre beadásra került.

2020.11.10

Az Önkormányzat részére a települési csapadékvíz gazdálkodási rendszer kialakítását célzó projekt vízjogi engedélye megérkezett a kiviteli tervezés folyamatban van.

2. mérföldkő

2021.12.25

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődő lakosságot, hogy a települési csapadékvíz gazdálkodási rendszer kialakítását célzó projekt kiviteli közbeszerzés megindult az ajánlattételi felhívást az EKR rendszerben elérhető.