Hírek, események kategória bejegyzései

Tájékoztatás elnyert támogatásról

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Magyar Kormány 2005/2020. (XII.24.) kormány határozata alapján 75.875.000,- Forint vissza nem térítendő támogatást biztosít Önkormányzatunk részére ivóvízellátást biztosító kút fúrása megvalósítása érdekében.

E forrásból megvalósításra kerül 2 db ivóvíz kút fúrása és a meglevő kutak tömedékelése, valamint kútgépészet beszerzése. A projektet 2021. december 31 -ig meg kívánjuk valósítani a településen élők egészséges ivóvízének biztosítása érdekében. Részletek

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus terjedésének csökkentése, illetve megakadályozása érdekében a Halasi Többcélú Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál 2020. november 23-tól az ügyintézésekre telefonon vagy e-mailen keresztül van lehetőség. Amennyiben feltétlenül szükséges a személyes megjelenés, akkor erre előzetesen egyeztetett időpontban pontos megjelenés mellett van lehetőség!

Elérhetőségek munkaidőben:
77 / 423 – 290
77 / 428 – 448
halascsaladsegito@gmail.com

Koronavírus terjedésének megelőzése!

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a rendkívüli veszélyhelyzetre tekintettel 2020. november 9-től az ügyfélforgalmat telefonos (77/590-055) kapcsolattartásra korlátozzuk, csak kivételesen indokolt esetben fogadunk ügyfeleket.

Az intézkedések célja a koronavírus terjedésének megelőzése!

Kérem a lakosság megértését és együttműködését!

HALASI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT INTÉZMÉNYVEZETŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE PÁLYÁZATOT HIRDET

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ (6400 Kiskunhalas, Nyúl u. 5-7.) Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás pályázati felhívása

Egyeztetési eljárás, a településfejlesztési koncepcióról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településfejlesztési koncepciónak, a településrendezési eszközök módosításának jóváhagyása előtt egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

Zsana településfejlesztési koncepcióját, településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatát és módosítását az Eljr. rendelkezései és Zsana Önkormányzata Képviselő-testületének településfejlesztési, településrendezési és településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet alapján a véleményezésre bocsátom és 2020. november 5-én 9.00 órakor a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltsége tárgyalótermében (6411 Zsana, Kossuth u. 3.) tartandó lakossági fórumon ismertetem.

részletek

„Egyszer volt Tompán kutyavásár”… (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0011)

„Egyszer volt Tompán kutyavásár”… címmel táboroztak Tompán a cserkész parkban három település –Balotaszállás, Kelebia és Tompa felső tagozatos gyerekei a TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0001 pályázati támogatás keretéből.

A civilizációból nomád körülmények közé, önellátásba lépni  nem kis bátorságot igényelt, de  sikerült  helytállniuk. A telefonok csak esténként kerültek elő, amikor lejelentkeztek otthon a „túlélők”.

A színes programok mellett  idő sem lett volna gombokat nyomogatni, mert a résztvevők egy időutazás révén egyik pillanatról a másikra Mátyás király udvarában találták magukat, aki éppen felvételt hirdetett nagyreményű ifjak számára, akik nemesi babérokra pályáztak. „Egyszer volt Tompán kutyavásár”… (TOP-5.3.1-16-BK1-2017-0011) bővebben…

Oktatási ösztöndíj pályázat

Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete az oktatási ösztöndíjról szóló 13/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete alapján oktatási ösztöndíj pályázatot, a felsőoktatásban tanulók ösztöndíjáról szóló 12/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete alapján felsőoktatási ösztöndíj pályázatot hirdet a közép- és felsőoktatásban tanulók részére a 2020/2021-es tanévre vonatkozóan.

Az ösztöndíj iránti kérelem 2020. szeptember 30-ig nyújtható be az Önkormányzati Hivatalban.

FELTÉTEL: 9-12. évfolyamon legalább 4,0-es előző tanévi;  felsőoktatásban ill. 13. és 14. évfolyamon 3,51-es előző (fél)éves tanulmányi átlag (felvételt nyert pályázó esetén középiskolai 4,0 átlag).

Kérelemhez mellékelni kell (kérelem minta megtalálható a www.zsana.hu honlapon, a Letöltések menüpont alatt):

  • A tanuló/hallgató tárgy (fél)évre szóló iskolalátogatási/jogviszony igazolását,
  • Előző tanévi, felsőoktatásban előző félévi bizonyítvány, index másolatát,
  • A tanuló lakcímkártya másolatát,
  • Számlaszámot, amelyre a megállapított támogatás utalását kérik.

A kérelmet csak a mellékleteivel együtt tudjuk befogadni.

18 év alatti tanulók részére a támogatást a szülő igényelheti, a tanuló személyes adatainak, számított tanulmányi átlagának feltüntetésével.

A támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület dönt a soron következő ülésén, melyről a határozat kivonatának megküldésével értesítjük a kérelmezőt.

Összege 2020. évben:
–  középiskola:  5.000 Ft/hó
– felsőoktatás: 10.000 Ft/hó.

Beiskolázás költségeinek támogatása

Zsana Önkormányzata képviselő- testülete a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 11/2018. (X.31.) számú önkormányzatai rendelete és a költségvetési rendelete alapján a zsanai lakos szülőt, illetve nagykorú tanulót a nappali tagozaton közép- vagy felsőfokú iskolai tanulmányokat – első alapképzésben – folytató gyermekre és fiatalra tekintettel, a beiskolázás költségeinek támogatására 10 000.-Ft összegű vásárlási utalványt biztosít az alábbi feltételek mellett:

  • állandó zsanai lakcím mellett életvitelszerű itt tartózkodás
  • iskolalátogatási igazolás
  • nyilatkozat, hogy az első közép- vagy felsőfokú alapképzésben részesül ( önkormányzatban átvehető, vagy a honlapról letölthető)

A támogatáshoz szükséges dokumentumokat legkésőbb 2020. szeptember 18. (péntek) napjáig kell benyújtani az Önkormányzati Hivatalban.

A jelenlegi járványhelyzetre tekintettel kérjük időben gondoskodjanak az iskolalátogatási igazolások beszerzéséről.

A jogosultság fennállása esetén az utalvány előreláthatólag 2020. október 12-13-14-én (hétfő-kedd-szerda) 9-15 óráig átvehetőek az Önkormányzati Hivatal pénztárában.

Amennyiben személyesen nem áll módjában felvenni az utalványt, úgy azt kizárólag írásban meghatalmazott személy veheti fel.

Nyilatkozat

Igazgatási szünet a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltségén

Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete a 4/2020.(I. 30.) Kt. számú határozatával a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltségén 2020. július 27-től 2020. augusztus 9-ig igazgatási szünetet rendelt el.

Az igazgatási szünet alatt a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltségén az ügyfélfogadás – kizárólag halaszthatatlan ügyben (pl. haláleset anyakönyvezése) – csökkentett létszámmal történik, előzetes telefonos egyeztetés alapján.

Telefonos elérhetőség az igazgatási szünet ideje alatt: 77/590-055

Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy ügyintézésüket szíveskedjenek 2020. július 27. előtti időpontra időzíteni, illetve 2020. augusztus 9. után szíveskedjenek felkeresni Hivatalunkat.

Megértésüket köszönjük!

dr. Horváth-Fodor Judit – jegyző