Egyenlő bánásmód mindenkit megillet

Forduljon az ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve,...

Igazgatási szünet

Tisztelt Lakosság! Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2017. (I. 26.) Kt. határozata értelmében 2017. július 17-től, július 28-ig nyári igazgatási szünetet rendelt el. Az igazgatási szünet alatt...

Megkezdtük rendelésünket

DR ZENTAYNÉ DR SZIROVICZA ÉVA csecsemő- és gyermekgyógyász, újszülöttgyógyász szakorvos rendel: Kiskunhalas Kun tér 1. (Dr Varga Gyula egykori házi gyermekorvosi rendelőjében) 8 év klinikai...

Egyenlő bánásmód mindenkit megillet

Forduljon a BÁNÁSMÓD HATÓSÁG ügyfélszolgálatához, ha vallásivagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete...