Afrikai sertéspestis megbetegedések

A nyári, őszi mezőgazdasági munkálatokra tekintettel felhívom a sertéstartó gazdák figyelmét, hogy a vaddisznóban előforduló afrikai sertéspestis megbetegedések miatt fokozott figyelmet kell fordítani a házi sertésállományok védelmére. A fertőzött vaddisznóval való érintkezés lehetősége miatt a mezőgazdasági területek, az onnan származó termékek óriási veszélyt jelentenek, jelenthetnek sertéseinkre.    Afrikai sertéspestis megbetegedések bővebben…

Településképi Rendelet

Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta Zsana Község településképének védelméről szóló 14/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendeletét.

A településlépi arculati kézikönyv szemléletformáló dokumentum, amely feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő, elkülöníthető egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és mindezek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.
Településképi Rendelet bővebben…

Képviselőjelöltek szavazólapon történő megjelenési sorrendje

A Zsanai Helyi Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 160. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva meghozta az alábbi határozatot. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13-i választásán Zsana községben egyéni listás jelöltek szavazólapon történő megjelenési sorrendjét az alábbiak szerint sorsolta ki.

23/2019 HVB képviselő jelölt sorsolás
24/2019 HVB polgármester jelölt sorsolás

Ösztöndíj tájékoztató

Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete az oktatási ösztöndíjról szóló 13/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete alapján oktatási ösztöndíj pályázatot, a felsőoktatásban tanulók ösztöndíjáról szóló 12/2016. (VI.30.) önkormányzati rendelete alapján felsőoktatási ösztöndíj pályázatot hirdet a közép- és felsőoktatásban tanulók részére a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan.

Ösztöndíj tájékoztató bővebben…

Felhívás településképi rendelettel kapcsolatos egyeztetési eljárásról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) szerinti a településképi rendelet illetve azok módosításának jóváhagyását megelőzően egyeztetési eljárást kell lefolytatni.

TKR tervezet partneri hirdetmeny
Zsana TK rendelet véleményezésre


Zsana Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül a
„Külterületi helyi közutak fejlesztése, Önkormányzati utak kezeléséhez,  állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő és munkagépek beszerzése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás alapján  pályázati támogatásban részesült.

Képtalálat a következőre: „vidéki térségekbe beruházó”