Lakossági díjkedvezmény mértékének változása – Zsana

Lakossági díjkedvezmény mértékének változása

Tájékoztatjuk Zsana Község lakosait, hogy az Önkormányzat képviselő testületé a lakossági díjkedvezmény mértékét módosította. A csökkenő állami támogatások és csökkenő saját bevételek már nem nyújtanak kellő fedezetet a díjkedvezmény jelenlegi mértékének megtartására, ezért 2017. május 01-től az alábbiak szerint változnak az önkormányzat által átvállalt lakossági kedvezmények:

  • Települési hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe vevő ingatlanhasználók részére 2017. május 01-től a közszolgáltatási díj 15 %-át nyújtja díjkedvezményként,
  • A lakossági közműves és szippantott szennyvízkezelési díj 15 %-át nyújtja kedvezményként Zsana Önkormányzata

A kedvezmények igénybevételének módja változatlan marad, a kedvezmény összegét a szolgáltató továbbra is az Önkormányzat részére számlázza. A lakosságnak a díjkedvezmény mértékének változásával kapcsolatban további teendője nincs.