Nyári diákmunka 2018 – Zsana

Nyári diákmunka 2018

A 2013-2017-es évekhez hasonlóan a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalok megvalósításával „Nyári diákmunka 2018.” elnevezéssel munkaerőpiaci programot indítunk.

A központi program keretében az önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények legfeljebb 2,5 hónap időtartamra, 2018. június 18. és 2018. augusztus 31. közötti időszakra támogatást igényelhetnek a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához. A foglalkoztatás történhet az önkormányzat fenntartásában álló, alapfeladat ellátását szolgáló intézményben is. A program keretében legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatás támogatható önkormányzati foglalkoztatás esetén.

A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 135.375 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 103.500 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe, amely összegen felül kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási adó. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.

Annak érdekében, hogy a foglalkoztatás az eredeti céloknak megfelelően megvalósulhasson, az érintett foglalkoztatók esetében a felmerülő szociális hozzájárulási adó tényleges összegét a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból támogatásként biztosítjuk.

A támogatás igénylésének első lépéseként a tervezett foglalkoztatás kezdetét megelőzően a járási hivatal foglalkoztatási osztályán munkaerőigényt, illetve kérelmet kell benyújtaniuk. A szükséges dokumentumok körével kapcsolatban kollégáim készséggel állnak rendelkezésére.

A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell – szintén a munkaviszony kezdete előtt – a járási hivatal foglalkoztatási osztályára befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen.

Kiskunhalasi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
6400. Kiskunhalas, Szent Imre utca 12.
Telefon: 77/795-000,
Fax: 77/795-014
E-mail: foglaikoztatas.kiskunhalas@bacs.gov.hu