LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ TÉLI REZSICSÖKKENTÉS – Zsana

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ TÉLI REZSICSÖKKENTÉS

Magyarország Kormánya 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozatban döntött a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről, mely alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be az érintett helyi önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

A kormányhatározat alapján 12.000 Ft természetbeni támogatásban részesül az a háztartás, amely nem részesült gáz-vagy távhőszolgáltatási támogatásban.

A természetbeni támogatás biztosításához az szükséges, hogy azok a háztartások, akik nem részesültek a gáz-vagy távfűtési támogatásban, igényüket bejelentsék a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltségén az alább leírtak alapján.

Háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, gáz- vagy távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A TÁMOGATÁS TERMÉSZETBENI, TEHÁT NEM PÉNZÖSSZEG KIFIZETÉSÉT JELENTI. 

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a benyújtott igényeket ellenőrzi a tekintetben, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült-e.

A téli rezsicsökkentés igényléséhez itt letölthető az Igénybejelentő nyilatkozat és az adatkezelési tájékoztató, valamint az érintett háztartások levélben is megkapják.

Kitöltött igénylőlap leadható személyesen vagy postai úton a Balotaszállási Közös Önkormányzati Hivatal Zsanai Kirendeltségén (6411 Zsana, Kossuth u. 3.) 2018. október 15-ig!

Zsana, 2018. augusztus 27.

Visnyei Miklós s.k. – polgármester