Településképi Rendelet

Zsana Önkormányzata Képviselő-testülete megalkotta Zsana Község településképének védelméről szóló 14/2019. (VIII.30.) önkormányzati rendeletét.

A településlépi arculati kézikönyv szemléletformáló dokumentum, amely feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő, elkülöníthető egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és mindezek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.

A kézikönyv tulajdonképpen katalogizálja, összegyűjti a település karakteres helyi építészeti stílusjegyeit (úgy egyedi épületek, épületrészek, mint területi, településszerkezeti elemek tekintetében), ezeket csoportosítva és értékelve a feltárt hasonlóságok és különbségek alapján területileg lehatárolt nagyobb területegységeket határoz meg és ezekre támaszkodva jó példák segítségével ismerteti az adott területegységben a településkép minőségi formálásának javasolt eszközeit, lehetőségeit (pl. az építészeti részletek, a tetőformálás, a homlokzatszínezés, kapuk, nyílászárók, közterületi burkolatok, utcabútorok, reklámhordozók tekintetében).

A településképi rendelet az arculati kézikönyv alapján készült, ebbe kerülnek át a hatályos helyi építési szabályzat településképi előírásai. A „mi építhető,” kérdésre a helyi építési szabályzat, a „hogyan nézzen ki” kérdésre a településképi rendelet ad választ.

A településképi rendelet az önkormányzat honlapján (www.zsana.hu) elektronikusan, az önkormányzati hivatalban nyomtatásban megtekinthető.

14/2019 TKR  ELFOGADOTT