LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A SZABADTÉRI ÉGETÉS SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSÁRÓL

2020. január 22-től változik a szabadtéri égetés szabályozása!

A módosítás lényege, hogy KÜLTERÜLETEN az ingatlan tulajdonosa, használója legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet, ehhez azonban 2020. január 22-től nincs szükség a tűzvédelmi hatóság általi engedélyezési eljárásra, az égetést végzőnek már csak bejelentési kötelezettsége lesz.

A bejelentést a katasztrófavédelem területi szervéhez, azaz Bács-Kiskun megyében a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz kell megtenni írásban, az égetés megkezdése előtt 5 nappal!

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság elérhetősége:
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
telefon: 76/502-014

Lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és BELTERÜLETI és KÜLTERÜLETI ZÁRTKERTI INGATLANOK használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos!

Jelen lakossági tájékoztató keretében hívom fel a gondozatlan területek tulajdonosait, kezelőit az elszáradt növényzet eltávolítására, a területek művelési ág szerinti megfelelő gondozására.

Zsana, 2020. január 22.

Dr. Horváth-Fodor Judit
jegyző