Hirdetmény Zsana településrendezési eszközeinek módosításáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43.§(2) bekezdés a) pontja értelmében a településrendezési eszközök 2022. január 27-i Képviselő-testületi ülésen jóváhagyott módosításáról a következő tájékoztatást adom:

Zsana településrendezési eszközei a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapján tartalmazzák az egyedi tájértékeket.

Többek között a belterület 93 hrsz-ú telken álló egykori tűzoltószertár is egyedi tájérték, ami gyűjtemények házaként funkcionált a felvételezés idején.

Az önkormányzat mai szándéka szerinti (a helyi építési szabályzatnak megfelelő) fedett árusítóhely tervezett épülete az egyedi tájértéktől eltérő építészeti kialakítást kíván.

A helyi építési szabályzat és az egyedi tájérték előírásai közötti ellentét a 93 hrsz-ú telken álló épület egyedi tájértékekből való kivételével -a településrendezési eszközök jóváhagyott módosításával- megoldható.

2022.február 10.                           Visnyei Miklós – polgármester

Zsana TRE – 2022